Quyết định 539/QĐ-UBND

Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quyết định 2325/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 539/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Quyết định 2325/QĐ-UBND Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2325/QĐ-UBND NGÀY 26/11/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI, MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, HÀNG CHUYỂN KHẨU, HÀNG GỬI KHO NGOẠI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư s97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đng nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 492/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 12/TTr-STC ngày 27/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy chế phối hợp thực hiện thu phí (ban hành kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 26/11/2013) như sau:

1. Không thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng quá cảnh quy định tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy chế phối hợp thực hiện thu phí.

2. Đối tượng nộp phí và Mức thu phí: Theo Quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 492/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP;
- Như Điều 3;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình;
- Báo Hải Phòng;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- CVP và các PCVP;
- CV: CT, TC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 539/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu539/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2014
Ngày hiệu lực06/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 539/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 539/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Quyết định 2325/QĐ-UBND Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 539/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Quyết định 2325/QĐ-UBND Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu539/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýDương Anh Điền
       Ngày ban hành06/03/2014
       Ngày hiệu lực06/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 539/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Quyết định 2325/QĐ-UBND Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 539/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Quyết định 2325/QĐ-UBND Hải Phòng

           • 06/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực