Quyết định 492/2014/QĐ-UBND

Quyết định 492/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2261/2013/QĐ-UBND do thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 492/2014/QĐ-UBND phí sử dụng bến bãi với hàng tạm nhập tái xuất Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 492/2014/QĐ-UBND phí sử dụng bến bãi với hàng tạm nhập tái xuất Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 492/2014/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2261/2013/QĐ-UBND NGÀY 13/11/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI, MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, HÀNG CHUYỂN KHẨU, HÀNG GỬI KHO NGOẠI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp lệnh về Phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp lệnh về Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan;

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Văn bản số 152/HĐND-CTHĐND ngày 08/11/2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 177/STC-GCS ngày 24/02/2014; Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 08/BCTĐ-STP ngày 12/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

Bổ sung đối tượng nộp phí:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan mở tờ khai hải quan tạm nhập hàng tại các tỉnh thành phố khác nhưng làm thủ tục tái xuất tại thành phố Hải Phòng.

- Đối với hàng tạm nhập tái xuất: Chỉ thu phí đối với hàng hóa từ nước ngoài tạm nhập khẩu vào Việt Nam đề xuất đi nước khác, không thu phí đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 33 Luật Hải quan năm 2001.

Đối với kinh doanh hàng gửi kho ngoại quan: Chỉ thu phí với trường hợp từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan để chờ xuất sang nước khác theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

Đối với trường hợp một lô hàng khi đăng ký tờ khai tạm nhập tại Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai hàng hóa là hàng rời nhưng khi làm thủ tục tái xuất hàng hóa tại cửa khẩu cảng Hải Phòng lại đóng vào container để tái xuất thì áp dụng mức thu phí quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- VP ĐĐBQH và HĐND TP;
- Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh - Truyền hình HP;
- Báo Hải Phòng;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- CV: CT, TC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 492/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu492/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 492/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 492/2014/QĐ-UBND phí sử dụng bến bãi với hàng tạm nhập tái xuất Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 492/2014/QĐ-UBND phí sử dụng bến bãi với hàng tạm nhập tái xuất Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu492/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýDương Anh Điền
       Ngày ban hành28/02/2014
       Ngày hiệu lực10/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 492/2014/QĐ-UBND phí sử dụng bến bãi với hàng tạm nhập tái xuất Hải Phòng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 492/2014/QĐ-UBND phí sử dụng bến bãi với hàng tạm nhập tái xuất Hải Phòng