Quyết định 54/2000/QĐ-UB-CNN

Quyết định 54/2000/QĐ-UB-CNN ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 54/2000/QĐ-UB-CNN ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2000/QĐ-UB-CNN ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2000/QĐ-UB-CNN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN VIỆC KÝ VÀ CẤP THẺ CHỨNG NHẬN  ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ MỘT GIÁ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/1999/NĐ-CP luật khuyến khích sửa đổi">10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15 tháng 7 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 2719/TT-KHĐT-ĐKKD ngày 25 tháng 9 năm 2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ủy quyền cho Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố kiêm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố xem xét, ký và cấp Thẻ Chứng nhận áp dụng chế độ một giá cho nhà đầu tư và thân nhân của nhà đầu tư theo quy định tại điểm 11, mục I, Thông tư liên tịch số 51/1999/NĐ-CP luật khuyến khích sửa đổi">10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15 tháng 7 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an.

Thẻ Chứng nhận áp dụng chế độ một giá được thực hiện theo mẫu và đóng dấu của Ủy ban nhân dân thành phố (mẫu kèm theo).

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc các sở-ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ } để
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư}báo cáo
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực UBND.TP
- Công an thành phố
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Võ Viết Thanh

 

 

Mặt trước của Thẻ

(ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH, THÀNH PHỐ)
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:       /          

Ngày     tháng               năm     

 

Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá

Nơi dán ảnh

 

kích thước ảnh

3 x 4

 

Có đóng dấu

giáp lai

Họ và tên :

Sinh ngày          tháng                năm

Nơi sinh :

Quốc tịch hiện nay :

Số hộ chiếu hiện nay (hoặc số thẻ thường trú) :

Được áp dụng giá các dịch vụ do Nhà nước định giá như công dân Việt Nam. 

 

 

 

 

Thẻ này có giá trị sử dụng trên toàn quốc

TUQ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

ỦY VIÊN

 

 

(Ký tên và đóng dấu)

 

Mặt sau của Thẻ ghi :

Thẻ này được cấp theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999.

Thẻ này chỉ được cấp cho nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư tại Việt Nam theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và thân nhân của họ để sử dụng tại Việt Nam.

Người có tên trong Thẻ này được áp dụng giá và cước các dịch vụ phục vụ sinh hoạt : nhà ở, khách sạn, điện, nước, dịch vụ y tế, cước phí đi lại bằng đường thủy, đường bộ, đường hàng không, cước phí bưu chính viễn thông và phí giáo dục và đào tạo như công dân Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thực hiện quy định này.

Thẻ này chỉ có giá trị khi giao dịch các dịch vụ do Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cung cấp và định giá.

Cấm cho mượn Thẻ hoặc sử dụng sai mục đích.

(Kích thước của thẻ : cao 7cm x dài 10,5cm ; nền giấy trắng ; chữ đen).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2000/QĐ-UB-CNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54/2000/QĐ-UB-CNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/10/2000
Ngày hiệu lực 03/10/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2000/QĐ-UB-CNN

Lược đồ Quyết định 54/2000/QĐ-UB-CNN ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 54/2000/QĐ-UB-CNN ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54/2000/QĐ-UB-CNN
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Võ Viết Thanh
Ngày ban hành 03/10/2000
Ngày hiệu lực 03/10/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 54/2000/QĐ-UB-CNN ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá

Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2000/QĐ-UB-CNN ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá