Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT bổ sung Điều 2 Quyết định 37/2002/QĐ- BKHCNMT ban hành Quy định tạm thời về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001- 2005 và bổ sung Điều 2 Quyết định 38/2002/QĐ-BKHCNMT ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn của Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường

Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KHCN 2001-2005,phương thức làm việc HĐ tư vấn tuyển chọn bổ sung QĐ 37,38/2002/QĐ-BKHCNMT đã được thay thế bởi Quyết định 3436/QĐ-BKHCN kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KHCN 2001-2005,phương thức làm việc HĐ tư vấn tuyển chọn bổ sung QĐ 37,38/2002/QĐ-BKHCNMT


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2002/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2002/QĐ-BKHCNMT NGÀY 08/07/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001- 2005 VÀ BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2002/QĐ-BKHCNMT NGÀY 08/07/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 06 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 05 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 05 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu và Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001 - 2005;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ Quản lý khoa học xã hội và tự nhiên và Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Điều 2 của Quyết định số 37/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 một đoạn như sau:

"Những hồ sơ nộp đến ngày 01 tháng 07 năm 2002 để đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2002 được xem xét, đánh giá theo Quy định tạm thời về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 2. Bổ sung vào Điều 2 của Quyết định số 38/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 08/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 một đoạn như sau:

"Những hồ sơ nộp đến ngày 01 tháng 07 năm 2002 để đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2002 được xem xét, đánh giá theo Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 18/07/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường".

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ Quản lý khoa học xã hội và tự nhiên, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 


 
Chu Tuấn Nhạ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2002/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2002/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2002
Ngày hiệu lực17/07/2002
Ngày công báo10/09/2002
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2002/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KHCN 2001-2005,phương thức làm việc HĐ tư vấn tuyển chọn bổ sung QĐ 37,38/2002/QĐ-BKHCNMT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KHCN 2001-2005,phương thức làm việc HĐ tư vấn tuyển chọn bổ sung QĐ 37,38/2002/QĐ-BKHCNMT
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu54/2002/QĐ-BKHCNMT
     Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
     Người ký***, Chu Tuấn Nhạ
     Ngày ban hành17/07/2002
     Ngày hiệu lực17/07/2002
     Ngày công báo10/09/2002
     Số công báoSố 44
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KHCN 2001-2005,phương thức làm việc HĐ tư vấn tuyển chọn bổ sung QĐ 37,38/2002/QĐ-BKHCNMT

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2002/QĐ-BKHCNMT tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KHCN 2001-2005,phương thức làm việc HĐ tư vấn tuyển chọn bổ sung QĐ 37,38/2002/QĐ-BKHCNMT