Quyết định 54/2005/QĐ-UB

Quyết định 54/2005/QĐ-UB quy định mức thu và quản lý thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 54/2005/QĐ-UB mức thu quản lý thuỷ lợi phí Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 84/2009/QĐ-UBND mức thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 13/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2005/QĐ-UB mức thu quản lý thuỷ lợi phí Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 54/2005/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 07 tháng 03 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ QUẢN LÝ THUỶ LỢI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình Thuỷ lợi ngày 04/4/2001;

- Căn cứ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ ỎQuy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình Thuỷ lợiÕ;

- Xét đề nghị của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng tại Tờ trình số 297/TTr - NN & PTNT ngày 24/02/2005 về việc đề nghị Ban hành ỎQuy định mức thu và quản lý thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngÕ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định mức thu và quản lý thuỷ lợi phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài Chính, hướng dẫn thực hiện quyết định này của UBND Tỉnh.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các sở: Nông Nghiệp và PTNT, Tài Chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt; thủ trưởng các Ban, Ngành, các đơn vị khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và các hộ dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số: 389/1998/QĐ-UB ngày 17/02/1998 của UBND tỉnh Lâm Đồng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./-

 

 

T/M. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2005
Ngày hiệu lực07/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 54/2005/QĐ-UB mức thu quản lý thuỷ lợi phí Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 54/2005/QĐ-UB mức thu quản lý thuỷ lợi phí Lâm Đồng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu54/2005/QĐ-UB
      Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
      Người kýHuỳnh Đức Hòa
      Ngày ban hành07/03/2005
      Ngày hiệu lực07/03/2005
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2009
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 54/2005/QĐ-UB mức thu quản lý thuỷ lợi phí Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2005/QĐ-UB mức thu quản lý thuỷ lợi phí Lâm Đồng