Quyết định 54/2006/QĐ-UBND

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quyết định 18/2005/QĐ-UB do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2006/QĐ-UBND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 04 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, CÁN BỘ THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2005/QĐ-UB NGÀY 18/3/2005 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình liên Sở số 587 /TTLS ngày 27 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp hằng tháng cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã được hưởng phụ cấp là 430.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với cán bộ thôn, tổ dân phố:

a. Bí thư Chi bộ được hưởng phụ cấp là 250.000 đồng/người/tháng.

b. Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được hưởng phụ cấp là 230.000 đồng/người/tháng.

c. Phó trưởng thôn ( hoặc Tổ phó Tổ dân phố) là Công an viên, Trưởng ban công tác mặt trận, Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng được hưởng phụ cấp là 210.000 đồng/người/tháng.

Mức phụ cấp này được thực hiện kể từ ngày 01/10/2006.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 3 phần II Quy định về số lượng và mức phụ cấp hằng tháng cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ ở thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2005/QĐ-UB vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- TT. TVTU;
- TT.HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Như điều 3;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu VT. UBND, SNV, NC.
D:\Cao Thong\Quyet dinh\sua doi, bo sung QD18 (11.06 new).doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2006
Ngày hiệu lực04/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2006/QĐ-UBND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 54/2006/QĐ-UBND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu54/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành04/12/2006
       Ngày hiệu lực04/12/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2006/QĐ-UBND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2006/QĐ-UBND điều chỉnh phụ cấp cán bộ không chuyên Quảng Nam