Quyết định 59/2007/QĐ-UBND

Quyết định 59/2007/QĐ-UBND sửa đổi mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố kèm theo Quyết định 18/2005/QĐ-UB do tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 59/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên cấp xã Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 09/2010/QĐ-UBND chức danh mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm và được áp dụng kể từ ngày 18/06/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên cấp xã Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 31 tháng 12 năm 2007.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ VÀ CÁN BỘ THÔN, TỔ DÂN PHỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2005/QĐ-UB NGÀY 18/3/2005 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 182/TTHĐ-VP ngày 20/12/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phúc đáp Tờ trình số 4013/TTr-UBND ngày 13/12/2007 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình liên Sở số 897/TTr-LSNV-TC ngày 27 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp hằng tháng cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã được hưởng phụ cấp là 540.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với cán bộ thôn, tổ dân phố:

a. Bí thư Chi bộ được hưởng phụ cấp là 300.000 đồng/người/tháng.

b. Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được hưởng phụ cấp là 280.000 đồng/người/tháng.

c. Phó trưởng thôn (hoặc Tổ phó Tổ dân phố) là Công an viên, Trưởng ban công tác mặt trận, Thôn đội trưởng, Tổ đội trưởng được hưởng phụ cấp là 250.000 đồng/người/tháng.

Mức phụ cấp này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ điều 1 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ ở thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh.

Các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2005/QĐ-UB vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TVTU (báo cáo); CHỦ TỊCH
- TT.HĐND tỉnh (báo cáo); (Đã ký)
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT. UBND, SNV, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên cấp xã Quảng Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 59/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên cấp xã Quảng Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu59/2007/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
     Người kýNguyễn Đức Hải
     Ngày ban hành31/12/2007
     Ngày hiệu lực31/12/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 59/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên cấp xã Quảng Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên cấp xã Quảng Nam