Quyết định 55/2006/QĐ-UBND

Quyết định 55/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 55/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 26/2008/QĐ-UBND Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 17/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 55/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 795/STC-VG ngày 03/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh Bình Định như sau:

1. Về thẩm quyền định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: Sửa đổi Điểm 1, Điều 5 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

“Việc xác định giá khởi điểm đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tùy theo tình hình cung cầu ở từng thời điểm, từng địa bàn, từng vị trí của lô đất do UBND huyện, thành phố quy định mức giá khởi điểm để đấu giá theo nguyên tắc sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định với giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá nhưng mức giá khởi điểm không được thấp hơn mức giá đất tương ứng do UBND tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ”.

2. Về thẩm quyền công nhận kết quả đấu giá: Sửa đổi Điểm 4, Điều 2 của Quy chế đấu giá như sau:

 “… Trường hợp lô đất sau 03 lần đấu giá nếu chỉ có 01 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và trả ít nhất bằng giá khởi điểm thì Hội đồng đấu giá huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND huyện, thành phố xem xét, Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho người đó”.

3. Về bước giá đấu giá để áp dụng cho việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện thuộc tỉnh:

Giữ nguyên khoản 3, Điều 5 của Quy chế đấu giá kèm theo Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bổ sung, điều chỉnh các Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 và số 115/2005/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 của UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2006
Ngày hiệu lực15/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/08/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 55/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu55/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Văn Thiện
       Ngày ban hành05/06/2006
       Ngày hiệu lực15/06/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/08/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 55/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất