Quyết định 57/2009/QĐ-UBND

Quyết định 57/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2009/QĐ-UBND về thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 57/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND phân cấp quyết định đầu tư Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 26/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 57/2009/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2009/QĐ-UBND NGÀY 08/7/2009 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÂN CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại văn bản số 859/TTr-SKHĐT ngày 28/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 8/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 1:

+ Bổ sung điểm (g): Các nguồn vốn từ các đề án thực hiện Nghị quyết 03 về nông nghiệp, nông thôn và giao thông nông thôn (trừ nguồn vốn đầu tư cho các công trình tưới).

+ Sửa đổi: Cụm từ “Cả 06 nguồn vốn trên được tổng hợp thành nguồn vốn chung, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã được hoàn toàn chủ động quyết định phân bổ cho các dự án cụ thể theo quy hoạch được duyệt, theo nhiệm vụ của địa phương trong lĩnh vực và phạm vi được phân cấp” được sửa đổi thành cụm từ “Các nguồn vốn được tổng hợp thành nguồn vốn chung và được cân đối vào ngân sách cấp huyện, cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã được hoàn toàn chủ động quyết định phân bổ cho các dự án cụ thể theo quy hoạch được duyệt, theo nhiệm vụ của địa phương trong lĩnh vực và phạm vi được phân cấp”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 1:

+ Tên khoản 3 được đổi thành: Lĩnh vực và phạm vi phân cấp đầu tư với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

+ Bổ sung thêm vào cuối khoản 3 cụm từ sau: “Danh mục các dự án phân cấp xem tại phụ lục kèm theo Quyết định này”.

3. Sửa đổi khoản 4, điều 2:

+ Điểm (a): “Quyết định này áp dụng cho các dự án chuẩn bị đầu tư mới nằm trong kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2010 trở đi” được sửa đổi thành “Quyết định này áp dụng cho các dự án chuẩn bị đầu tư mới nằm trong kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2010, bắt đầu từ sau thời điểm 31/10/2009 trở đi”.

+ Điểm (b): “Các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt dự án đầu tư thì tiếp tục thực hiện các thủ tục theo Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh…” được sửa đổi thành “Các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt dự án đầu tư thì tiếp tục thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản theo thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh…”.

4. Các nội dung khác tại Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn được giữ nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2009
Ngày hiệu lực16/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2009/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 57/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2009/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu57/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Ngọc Phi
       Ngày ban hành06/11/2009
       Ngày hiệu lực16/11/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 57/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2009/QĐ-UBND