Quyết định 57/2012/QĐ-UBND

Quyết định 57/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011-2015 kèm theo Quyết định 01/2011/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2012/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp thu chi ngân sách Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2012/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỐ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2011/QĐ-UBND NGÀY 07/01/2011 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về việc về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1143/TTr-STC ngày 28/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011-2015, theo Luật thuế mới và Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh, như sau:

1. Bỏ cụm từ “phí xăng dầu” quy định tại gạch đầu dòng thứ 5 của điểm 1.1.1 và gạch đầu dòng thứ 3 của điểm 1.1.2, khoản 1.1, phần I;

2. Thay thế cụm từ “thuế nhà, đất” quy định tại gạch đầu dòng thứ 5 khoản 1.2, phần I bằng cụm từ “thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”;

3. Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại số thứ tự thứ 8 và 9 bảng chi tiết tỷ lệ điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách quy định tại khoản 1.2, phần I,

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: %

Số TT

Nội dung

Ngân sách Trung ương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

8

Thuế bảo vệ môi trường

40

60

 

 

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

+ Trên địa bàn xã, thị trấn

 

 

30

70

 

+ Trên địa bàn phường

 

 

40

60

Điều 2. Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quy định nói tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2012/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp thu chi ngân sách Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 57/2012/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp thu chi ngân sách Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu57/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhùng Quang Hùng
       Ngày ban hành28/12/2012
       Ngày hiệu lực01/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 57/2012/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp thu chi ngân sách Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2012/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp thu chi ngân sách Vĩnh Phúc

           • 28/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực