Quyết định 57/2013/QĐ-UBND

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia khoản thu quy định tại Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ % phân chia khoản thu tỉnh Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 642/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2013/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ % phân chia khoản thu tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 57/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA MỘT SỐ KHOẢN THU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 136/2010/NQ-HĐND NGÀY 24/12/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XV

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 8 về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ (%) phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tỷ lệ (%) phân chia một số khoản thu quy định tại Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV như sau:

1. Điều chỉnh tỷ lệ (%) đối với khoản thu Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp giao Chi cục Thuế huyện quản lý thu từ các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh phát sinh trên địa bàn các xã: Kỳ Liên, Kỳ Lợi, Kỳ Tân và thị trấn Kỳ Anh: Ngân sách tỉnh hưởng 10%, Ngân sách huyện hưởng 70%, Ngân sách cấp xã hưởng 20%;

2. Bổ sung quy định đối với khoản thu Thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Ngân sách tỉnh hưởng 100%;

3. Bổ sung quy định các khoản thu:

a. Thuế bảo vệ môi trường: Ngân sách tỉnh hưởng 100% (thay thế khoản thu Phí xăng dầu)

b. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ngân sách cấp xã hưởng 100% (thay thế khoản thu Thuế nhà đất).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; thay thế các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học - VP UBND tỉnh;
- Các tổ chuyên viên;
- Lưu VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực10/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2013/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ % phân chia khoản thu tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 57/2013/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ % phân chia khoản thu tỉnh Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu57/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýTrần Minh Kỳ
       Ngày ban hành31/12/2013
       Ngày hiệu lực10/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
       Cập nhật10 tháng trước
       (09/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 57/2013/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ % phân chia khoản thu tỉnh Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2013/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ % phân chia khoản thu tỉnh Hà Tĩnh