Quyết định 57/2016/QĐ-UBND

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ đò phà ngang sông Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng đò phà Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 23/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ đò phà ngang sông Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ ĐÒ, PHÀ NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Căn cứ Luật Giá s 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa s 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa s 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đi với hàng hóa dịch vụ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải - Sở Tài chính - Cục Thuế thành phố Hà Nội tại T trình s 1555/TTrLN:SGTVT-STC-CT ngày 09/12/2016 về việc đ nghị phê duyệt giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn Thành phốVăn bản thẩm định số 2473/STP-VBQP ngày 09/12/2016 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng nộp giá dịch vụ:

Các tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ sử dụng đò, phà phải trả tin dịch vụ sử dụng đò, phà.

Điều 2. Mức giá dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông (đã bao gồm thuế GTGT):

1. Giá dịch vụ sử dụng đò ngang sông:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá ti đa

1

Người

đ/lưt

2.000

2

Người + xe đạp, xe đạp điện

đ/lưt

3.000

3

Người + xe máy, xe máy điện

đ/lưt

4.000

4

Người + hàng hóa từ 50 kg tr xung

đ/lưt

3.000

Trường hợp kèm theo hàng hóa trọng tải trên 50kg thì giá cước tính thêm 2.000đ/lượt.

2. Giá dịch vụ sử dụng phà ngang sông:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

1

Người

đ/người/lượt

1.000

2

Người + xe đạp (kể cả xe đạp điện)

đ/người/lượt

2.000

3

Người + xe máy (kể cả xe máy điện)

đ/người/lượt

4.000

4

Người + hàng hóa từ 50 kg trở xuống

đ/người/lượt

2.000

5

Ô tô dưới 10 chỗ

đ/xe/ lượt

30.000

6

Ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ

đ/xe/ lượt

40.000

7

Ô tô chở hàng trọng tải đến 1,5 tấn

đ/xe/ lượt

30.000

8

Ô tô trọng tải trên 1,5 tấn đến 3 tn

đ/xe/ lượt

40.000

9

Ô tô chở hàng trọng tải trên 3 tấn đến 5 tấn

đ/xe/ lượt

50.000

 

Mùa nước từ báo động số 01 trở lên

đ/xe/ lượt

Thu tăng 30% mức thu trên

Chủ đầu tư căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để xây dựng phương án giá dịch vụ cụ thể và công khai mức thu với các người sử dụng dịch vụ đò, phà ngang sông nhưng không được vượt quá mức ti đa giá dịch vụ sử dụng đò, phà tại biu nêu trên.

Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị thu:

1. Đơn vị thu thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông nhưng không được vượt quá mức giá tối đa tại biu nêu trên.

2. Đơn vị thu có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu về tên, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định.

Điều 4. Quản lý, sử dụng số tiền thu được:

Số tiền thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông; Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

Điều 5. Chứng từ thu:

Đơn vị thu sử dụng chứng từ theo quy định hiện hành.

Điều 6. Xử lý vi phạm:

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Trong quá trình thực hiện có sự thay đổi về chính sách hoặc biến động về giá, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất với Sở Giao thông Vận tải để tham mưu, báo cáo UBND Thành phố kịp thời điều chỉnh.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục Trưởng Cục Thuế thành phHà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã phưng, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Bộ Tài chính;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;

- Cổng thông tin điện t Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- VP
UB: Các PCVP; các phòng CV;
- Báo Hà Nội mới, Báo KTĐT;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KTg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ đò phà ngang sông Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 57/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ đò phà ngang sông Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu57/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành31/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 57/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ đò phà ngang sông Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ đò phà ngang sông Hà Nội