Quyết định 573/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 573/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 thành lập Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 573/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Chính sách Các tổ chức quản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 573/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHÍNH SÁCH VỀ CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỪNG THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTG ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Văn bản số 18/BCS-TB ngày 07/3/2011 Thông báo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kỳ họp tháng 3/2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng thuộc Tổng cục lâm nghiệp.

Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng (sau đây gọi tắt là Ban) có chức năng tham mưu đầu mối tổng hợp giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp trong việc chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đối với các tổ chức quản lý rừng và hỗ trợ các chủ rừng tăng cường quản lý, phát triển ngành Lâm nghiệp.

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng do Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quy định.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban

a) Lãnh đạo Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng có Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban (tương đương Vụ trưởng, phó Vụ trưởng thuộc Tổng cục). Việc bổ nhiệm Lãnh đạo Ban thực hiện theo phân cấp của Bộ.

b) Trưởng ban điều hành và chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của Ban.

c) Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Công chức của Ban do Tổng cục Lâm nghiệp bố trí, chịu trách nhiệm thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Biên chế của Ban nằm trong tổng biên chế công chức hành chính do Bộ trưởng giao cho Tổng cục Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục, TTra Bộ, VP Bộ;
- Ban Đổi mới và QL DNNN;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 573/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu573/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2011
Ngày hiệu lực28/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 573/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 573/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Chính sách Các tổ chức quản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 573/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Chính sách Các tổ chức quản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu573/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành28/03/2011
        Ngày hiệu lực28/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 573/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Chính sách Các tổ chức quản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 573/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Chính sách Các tổ chức quản

           • 28/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực