Quyết định 58/2006/QĐ-UBND

Quyết định 58/2006/QĐ-UBND chuyển giao nhiệm vụ quản lý Trường Trung học Y tế tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 58/2006/QĐ-UBND chuyển giao quản lý Trường Trung học Y tế Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 12/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2006/QĐ-UBND chuyển giao quản lý Trường Trung học Y tế Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2006/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 01/6/2006 của Ban Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 136/TTr-SNV ngày 27/6/2006 về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trường Trung học Y tế trực thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quản lý trực tiếp, đồng thời Trường Trung học Y tế chịu sự quản lý nhà nước chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Y tế và Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế tổ chức thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận bàn giao Trường Trung học Y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Sở Y tế và Trường Trung học Y tế thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2006
Ngày hiệu lực25/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2006/QĐ-UBND chuyển giao quản lý Trường Trung học Y tế Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 58/2006/QĐ-UBND chuyển giao quản lý Trường Trung học Y tế Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu58/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành15/09/2006
        Ngày hiệu lực25/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 58/2006/QĐ-UBND chuyển giao quản lý Trường Trung học Y tế Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2006/QĐ-UBND chuyển giao quản lý Trường Trung học Y tế Tuyên Quang