Quyết định 5844/QĐ-UBND

Quyết định 5844/QĐ-UBND năm 2008 về việc thành lập Phòng Tư pháp - quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5844/QĐ-UBND thành lập Phòng Tư pháp - quận Bình Thạnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 5844/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG TƯ PHÁP - QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Căn cứ Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Sở Nội vụ việc thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Phòng Tư pháp quận là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành.

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh có Trưởng phòng phụ trách chung và có từ hai đến ba Phó Trưởng phòng giúp việc theo quy định.

Biên chế của Phòng Tư pháp được giao căn cứ vào nhiệm vụ được phân công theo chỉ tiêu biên chế chung của quận và thực hiện theo cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 1213/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc thành lập Phòng Tư pháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng đơn vị có liên quan, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5844/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5844/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2008
Ngày hiệu lực15/08/2008
Ngày công báo01/09/2008
Số công báoSố 67
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5844/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5844/QĐ-UBND thành lập Phòng Tư pháp - quận Bình Thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5844/QĐ-UBND thành lập Phòng Tư pháp - quận Bình Thạnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5844/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành08/08/2008
        Ngày hiệu lực15/08/2008
        Ngày công báo01/09/2008
        Số công báoSố 67
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5844/QĐ-UBND thành lập Phòng Tư pháp - quận Bình Thạnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5844/QĐ-UBND thành lập Phòng Tư pháp - quận Bình Thạnh

            • 08/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực