Quyết định 587/QĐ-UBND

Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú tỉnh Bình Phước

Quyết định 587/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu Công nghiệp Đồng Phú đã được thay thế bởi Quyết định 1083/QĐ-UBND 2013 Ban Chỉ đạo dự án Đô thị Dịch vụ Công nghiệp Đồng Phú và được áp dụng kể từ ngày 24/06/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 587/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu Công nghiệp Đồng Phú


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - CÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHÚ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp lần thứ 3/2013-Khóa IX, ngày 08/3/2013 (tại Thông báo số 1488- TB/TU ngày 13/3/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 406/TTr-SNV ngày 08/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án Khu Đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban;

2. Ông Võ Thành Công - Nguyên Bí thư Huyện ủy Hớn Quản - P.Trưởng Ban TT;

3. Ông Trần Văn Lộc - P.Giám đốc Sở NN & PTNT - P. Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Thanh Bình - P.GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

5. Ông Lê Đăng Nhật - P.Giám đốc Sở Tài nguyên và MT - Ủy viên;

6. Ông Trần Văn Mi - P.Giám đốc Sở Tài chính. - Ủy viên;

7. Ông Võ Tất Dũng - P.Giám đốc Sở Xây dựng. - Ủy viên;

8. Ông Huỳnh Thanh - Trưởng Ban Dân tộc - Ủy viên;

9. Ông Văn Văn Hạnh - Phó Ban Quản lý Khu kinh tế - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Thanh- P.Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú- Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Xuân Tuyến-P.GĐ Công ty TNHH MTV CS BP- Ủy viên.

Điều 2.

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện các dự án Khu Đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

2. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.

Điều 3.

1. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ban Quản lý dự án Khu Đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký. Những văn bản trước đây trái với nội dung Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 587/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu587/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2013
Ngày hiệu lực12/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 587/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 587/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu Công nghiệp Đồng Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 587/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu Công nghiệp Đồng Phú
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu587/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành12/04/2013
        Ngày hiệu lực12/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 587/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu Công nghiệp Đồng Phú

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 587/QĐ-UBND 2013 thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu Công nghiệp Đồng Phú