Quyết định 59/2003/QĐ-UB

Quyết định 59/2003/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2003/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/1998/TT-LT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Bộ Y tế, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương;

- Căn cứ Quyết định số 911/1999/QĐ-BTY ngày 31/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

- Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 311/TTr-TC-YT ngày 16/4/2003 của Sở Y tế và Tờ trình số 68/TT-TC ngày 17/4/2003 của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh về việc thành lập Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm truyền thông - giáo dục sức khoẻ thuộc Sở Y tế, tỉnh Tuyên Quang.

1- Vị trí, Chức năng:

- Trung tâm truyền thông - giáo dục sức khoẻ là đơn vị sư nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện công tác truyền thông - giáo dục sức khoẻ trên địa bàn tỉnh;

- Trung tâm truyền thông - giáo dục sức khoẻ là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước;

- Trụ sở: Tại Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

2- Nhiệm vụ:

- Căn cứ định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, kế hoạch truyền thông - giáo dục sức khoẻ của Bộ Y tế và của tỉnh để xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Xây dựng quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn;

- Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe;

- Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về truyền thông - giáo dục sức khoẻ trên phạm vi toàn tỉnh;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về truyền thông - giáo dục sức khoẻ của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về truyền thông - giáo dục sức khoẻ theo chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của Nhà nước;

- Tổ chức việc truyền thông - giáo dục pháp luật về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và triển khai các công tác tuyên truyền khác trong lĩnh vực y tế khi được Sở Y tế giao;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh có liên quan thực hiện công tác truyền thông - giáo dục sức khoẻ. Phối hợp với các đơn vị y tế thuộc Sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác;

- Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ truyền thông - giáo dục sức khoẻ đối với tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh;

Điều 2. Tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí hoạt động của Trung tâm:

1- Về tổ chức bộ máy:

+ Lãnh đạo trung tâm, gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc;

+ Bộ phận giúp việc:

- Bộ phận tổ chức hành chính;

- Bộ phận nghiệp vụ truyền thông - giáo dục sức khỏe.

2- Về biên chế:

Biên chế của Trung tâm được xác định hàng năm. Trước mắt năm 2003 xác định 04 biên chế:

+ Giám đốc Trung tâm;

+ Bác sỹ xây dựng chương trình nội dung công tác tuyên truyền - giáo dục sức khỏe + quay camera và nhiếp ảnh: 01 người;

+ Kế toán: 01 người;

+ Văn thư + đánh máy + tạp vụ + thủ kho + thủ quỹ: 01 người.

3- Kinh phí hoạt động:

- Từ ngân sách sự nghiệp y tế được cấp hàng năm;

- Kinh phí hoạt động truyền thông - giáo dục sức khoẻ từ các chương trình y tế;

- Từ nguồn kinh phí khác (nếu có).

Giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Hà Phúc Mịch

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2003
Ngày hiệu lực03/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 59/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýHà Phúc Mịch
        Ngày ban hành03/05/2003
        Ngày hiệu lực03/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 59/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Tuyên Quang

            • 03/05/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/05/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực