Quyết định 590/2000/QĐ-BTS

Quyết định 590/2000/QĐ-BTS thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Quyết định 590/2000/QĐ-BTS thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương đã được thay thế bởi Quyết định 18/2003/QĐ-BTS chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 16/09/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 590/2000/QĐ-BTS thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương


BỘ THỦY SẢN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 590/2000/QÐ-BTS

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NGƯ TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

- Căn cứ Nghị định số 15-CP, ngày 02/3/1993, của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 50-CP, ngày 21/6/1994, của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản;
- Căn cứ Nghị định số 13-CP, ngày 02/3/1993, của Chính phủ ban hành Bản quy định về công tác khuyến nông;
- Căn cứ Thông tư số 02 TT/LB, ngày 02/8/1993, của liên Bộ : Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm - Lâm nghiệp - Thủy sản - Tài chính - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định 13-CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về công tác khuyến nông;
- Căn cứ Công văn số 154/BTCCBCP - TCBC, ngày 29/6/2000, của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ v/v thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương;
- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Lao động và ông Vụ trưởng Vụ Nghề cá;

QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1 :- Nay thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương trực thuộc Bộ Thủy sản, trên cơ sở bộ phận Khuyến ngư hiện có thuộc Vụ Nghề cá.

Trung tâm Khuyến ngư Trung ương là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản mở tại kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại Hà Nội.

Ðiều 2 :- Trung tâm Khuyến ngư Trung ương có các nhiệm vụ chính như sau :

1- Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án khuyến ngư Quốc gia, kế hoạch hoạt động khuyến ngư hằng năm trên các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thủy sản. Hướng dẫn các địa phưong, các tổ chức khuyến ngư tự nguyện xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến ngư; tham gia thẩm định để Bộ phê duyệt các chương trình, dự án khuyến ngư theo quy định của Bộ.

2. Tổ chức phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm điển hình sản xuất giỏi về ngư nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, kỹ thuật và quản lý kinh tế. Phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp thông tin thị trường, giá cả, phòng trị bệnh, môi trường, sinh thái... cho ngư dân.

3. Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn, công nghệ, nhân lực hoặc tham gia trực tiếp các hoạt động khuyến ngư.

4. Theo dõi, chỉ đạo, tổng kết, đánh giá hoạt động khuyến ngư trong toàn ngành, đảm bảo thi hành đúng chủ trương, chính sách khuyến ngư của Nhà nước.

5. Sử dụng kinh phí khuyến ngư đúng mục đích và hiệu quả.

6. Báo cáo định kỳ, hằng năm cho Bộ và Chính phủ theo quy định.

Ðiều 3.- Tổ chức của Trung tâm Khuyến ngư Trung ương gồm :

- Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm và miễn nhiệm.

- Giúp việc giám đốc có :

Một phó Giám đốc và một Kế toán trưởng do Giám đốc đề nghị, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm.

Một số cán bộ, công chức thuộc các chuyên ngành nuôi trồng, khai thác, chế biến thuỷ sản và nhân viên kế toán, thủ quỹ, hành chính ...

- Trung tâm khuyến ngư Trung ương có thể sử dụng một số cán bộ, nhân viên hợp đồng. Lương và phụ cấp của lao động hợp đồng được trả bằng nguồn kinh phí khuyến ngư.

- Biên chế và quỹ lương của Trung tâm Khuyến ngư Trung ương được Bộ Thuỷ sản phân bổ hằng năm theo kế hoạch.

Ðiều 4.- Ông Vụ trưởng Vụ Nghề cá có trách nhiệm kiểm kê, bàn giao cho Ông Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư Trung ương : nhiệm vụ, tài sản, hồ sơ, tài liệu, kinh phí và công nợ có liên quan đến hoạt động khuyến ngư. Trong quá trình bàn giao mọi hoạt động khuyến ngư phải được đảm bảo diễn ra bình thường.

Ðiều 5.- Thủ trưởng các Vụ : Tài chính - Kế toán, Tổ chức Cán bộ Lao động và Văn phòng bộ có trách nhiệm hướng dẫn Vụ Nghề cá và Trung tâm Khuyến ngư Trung ương trong công tác chuẩn bị và tổ chức bàn giao những nội dung có liên quan đến chức năng của các Vụ và Văn phòng.

Ðiều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Ðiều 7. Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục và Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
Tạ Quang Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 590/2000/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu590/2000/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2000
Ngày hiệu lực07/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 590/2000/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 590/2000/QĐ-BTS thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 590/2000/QĐ-BTS thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu590/2000/QĐ-BTS
        Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
        Người kýTạ Quang Ngọc
        Ngày ban hành07/07/2000
        Ngày hiệu lực07/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2004
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 590/2000/QĐ-BTS thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 590/2000/QĐ-BTS thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương