Quyết định 597-QĐ

Quyết định 597-QĐ năm 1963 về việc phát hành loại giấy bạc mười đồng (10,đ00) do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 597-QĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH LOẠI GIẤY BẠC MƯỜI ĐỒNG (10,Đ00)

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 26 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Căn cứ Sắc lệnh số 015-SL ngày 27-02-1950 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho phép Ngân hàng Nhà nước phát hành loại bạc 10đ;
Xét yêu cầu phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 1964, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phát hành loại giấy bạc MƯỜI ĐỒNG (10đ00) với những đặc điểm như sau:

- Kích thước 158 ly ´84 ly; cả hai mặt tờ bạc in màu đỏ hơi ngả màu nâu. Tờ giấy bạc có bóng chìm ngôi sao năm cánh.

- Hình vẽ mặt phải: Ở giữa có Quốc huy, bên phải là hình Hồ Chủ Tịch chụp nghiêng, bên dưới góc trái có số "10" và chữ "MƯỜI ĐỒNG" chung quanh là trang trí. Phía trên có  dòng chữ " Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" và số "10" ở hai góc.

- Hình vẽ mặt trái: ở giữa có mô hình xây dựng khu giang thép. Chung quanh là trang trí. Phía trên có dòng chữ "Ngân hàng Quốc gia Việt Nam". Phía dưới có dòng chữ" MƯỜI ĐỒNG" năm "1958" và số "10" ở hai góc.

Điều 2: Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ phát hành và kho quỹ, Trưởng chi nhánh và trưởng chi điếm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Q.TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
Tạ Hòang Cơ

 

Thuộc tính văn bản 597-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 597-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/12/1963
Ngày hiệu lực 01/01/1964
Ngày công báo 31/12/1963
Số công báo Số 46
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 597-QĐ phát hành loại giấy bạc 10 đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 597-QĐ phát hành loại giấy bạc 10 đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 597-QĐ
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Tạ Hoàng Cơ
Ngày ban hành 16/12/1963
Ngày hiệu lực 01/01/1964
Ngày công báo 31/12/1963
Số công báo Số 46
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 16/12/1963

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/12/1963

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/01/1964

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực