Quyết định 6-CP

Quyết định 6-CP năm 1981 về thẩm quyền xử lý của Hội đồng Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế do Hội đồng chính phủ ban hành

Quyết định 6-CP thẩm quyền xử lý Hội đồng Trọng tài kinh tế các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế đã được thay thế bởi Quyết định 63-HĐBT thẩm quyền xét xử Trọng tài kinh tế tranh chấp vi phạm hợp đồng kinh tế và được áp dụng kể từ ngày 17/04/1984.

Nội dung toàn văn Quyết định 6-CP thẩm quyền xử lý Hội đồng Trọng tài kinh tế các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6 - CP NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 1981 VỀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC VỤ TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nghị quyết ngày 18 tháng 12 năm 1980 của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp;
Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế ban hành kèm theo nghị định số 54-CP ngày 10 tháng 3 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ tịch Hội đồng trọng tài kinh tế Nhà nước, có sự thoả thuận của đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao;
Để xử lý những vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế được đúng pháp luật và kịp thời, nhằm bảo vệ tải sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên ký kết, góp phần vào việc thực hiện kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Từ nay hội đồng trọng tài kinh tế chỉ xử lý những vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa các tổ chức sau đây:

- Xí nghiệp quốc doanh, hoặc công tư hợp doanh;

- Các cơ quan Nhà nước;

- Các đơn vị bộ đội;

- Các đoàn thể và tổ chức xã hội;

- Các hợp tác xã được phép kinh doanh và có tài khoản ở ngân hàng.

Đối với những vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế sau đây cần chuyển sang toà án nhân dân xét xử:

- Hợp đồng kinh tế mà một bên ký kết là tập đoàn sản xuất, tổ sản xuất, hộ sản xuất cá thể hoặc kinh doanh tư nhân;

- Hợp đồng kinh tế mà một bên ký kết không được phép kinh doanh hoặc không có tài khoản ở ngân hàng.

Điều 2 - Quyết định này được thi hành kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây về thẩm quyền xử lý của của hội đồng trọng tài kinh tế trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3 - Các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng trọng tài kinh tế Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/1981
Ngày hiệu lực05/01/1981
Ngày công báo15/01/1981
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/1984
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 6-CP thẩm quyền xử lý Hội đồng Trọng tài kinh tế các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6-CP thẩm quyền xử lý Hội đồng Trọng tài kinh tế các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành05/01/1981
        Ngày hiệu lực05/01/1981
        Ngày công báo15/01/1981
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/1984
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6-CP thẩm quyền xử lý Hội đồng Trọng tài kinh tế các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6-CP thẩm quyền xử lý Hội đồng Trọng tài kinh tế các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế