Quyết định 63-HĐBT

Quyết định 63-HĐBT năm 1984 về thẩm quyền xét xử của Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 63-HĐBT thẩm quyền xét xử Trọng tài kinh tế tranh chấp vi phạm hợp đồng kinh tế


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 63-HĐBT NGÀY 17-4-1984 VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC VỤ TRANH CHẤP VÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG KINH TẾ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 75-CP ngày 14-4-1975 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ vào Điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế ban hành kèm theo Nghị định số 54-CP ngày 10-3-1975 của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước, có sự thoả thuận của đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao;
Để xét xử những vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế được đúng pháp luật và kịp thời, nhằm bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên ký kết hợp đồng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Từ nay, Trọng tài kinh tế xét xử các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế giữa các tổ chức sau đây:

- Các xí nghiệp quốc doanh hoặc công tư hợp doanh.

- Các cơ quan Nhà nước, các đơn vị vũ trang, các đoàn thể và tổ chức xã hội.

- Các hợp tác xã được công nhận theo các điều lệ hiện hành, được phép kinh doanh và có tài khoản ở Ngân hàng.

- Các tập đoàn sản xuất nông nghiệp, các tổ hợp tác sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp được công nhận là có quy chế như hợp tác xã, được phép kinh doanh và có tài khoản ở Ngân hàng.

Điều 2

Đối với những vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng sau đây, cần chuyển sang Toà án nhân dân xét xử:

- Hợp đồng mà một bên ký kết là hộ sản xuất cá thể, hoặc kinh doanh tư nhân.

- Hợp đồng mà một bên ký kết là tập đoàn sản xuất nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất tiểu thủ công nghiệp chưa được công nhận có quy chế như hợp tác xã.

Điều 3

Quyết định này thay thế Quyết định số 6-CP ngày 5-1-1981 của Hội đồng Chính phủ về thẩm quyền xét xử của Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế và những quy định trước đây trái Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4

Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63-HĐBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/1984
Ngày hiệu lực17/04/1984
Ngày công báo15/06/1984
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 63-HĐBT thẩm quyền xét xử Trọng tài kinh tế tranh chấp vi phạm hợp đồng kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 63-HĐBT thẩm quyền xét xử Trọng tài kinh tế tranh chấp vi phạm hợp đồng kinh tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu63-HĐBT
       Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
       Người kýTố Hữu
       Ngày ban hành17/04/1984
       Ngày hiệu lực17/04/1984
       Ngày công báo15/06/1984
       Số công báoSố 11
       Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 63-HĐBT thẩm quyền xét xử Trọng tài kinh tế tranh chấp vi phạm hợp đồng kinh tế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 63-HĐBT thẩm quyền xét xử Trọng tài kinh tế tranh chấp vi phạm hợp đồng kinh tế

        • 17/04/1984

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/06/1984

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 17/04/1984

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực