Quyết định 60/2003/QĐ-UB

Quyết định 60/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 60/2003/QĐ-UB thành lập trung tâm phòng chống bệnh xã hội Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 12/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2003/QĐ-UB thành lập trung tâm phòng chống bệnh xã hội Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2003/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/1998/TT-LT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Bộ Y tế, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BTY ngày 03/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Y tế;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 312/TTr-TC-YT ngày 16/4/2003 của Sở Y tế và Tờ trình số 68/TT-TC ngày 17/4/2003 của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trạm phòng chống sốt rét với 3 khoa của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang (khoa da liễu khoa mắt, khoa tâm thần).

1) Vị trí, chức năng:

Trung tâm phòng chống bệnh xã hội là đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện công tác phòng chống bệnh xã hội trên địa bàn tỉnh;

Trung tâm phòng chống bệnh xã hội là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước;

Trụ sở được đặt tại Trạm phòng chống sốt rét hiện nay.

2) Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh, chỉ đạo của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn phòng chống bệnh xã hội, trình Giám đốc Sở Y tế và triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Chỉ đạo công tác điều tra, phát hiện, quản lý điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng cho bệnh nhân tâm thần, mắt và da liễu, chỉ đạo quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình y tế thuộc lĩnh vực phụ trách, thực hiện lồng ghép các chương trình tại cơ sở để đạt hiệu quả;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để thực hiện công tác truyền thông - giáo dục phòng chống bệnh xã hội tại cộng đồng;

- Tổ chức và tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của trung tâm, cán bộ tuyến huyện, xã và các cán bộ khác;

- Tổ chức và tham gia nghiên cứu, triển khai các đề tại nghiên cứu khoa học về phòng chống bệnh xã hội, kỹ thuật phát hiện, điều trị và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh xã hội theo chủ trương hướng về cộng đồng;

- Tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và các chương trình như: Tài chính, thuốc, vật tư, hoá chất..., thanh quyết toán kịp thời và đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các đơn vỉ trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác phòng chống bệnh xã hội;

- Quản lý và chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực phòng chống bệnh xã hội tại cộng đồng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (các đơn vị y tế tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã);

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vu khác do Giám đốc Sở y tế giao cho;

Điều 2. Tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí hoạt động của Trung tâm:

1- Về tổ chức bộ máy:

+ Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và các Phó Giám đốc;

+ Các phòng, khoa chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng tổng hợp hành chính;

- Khoa Tâm thần;

- Khoa Da liễu;

- Khoa mắt;

- Khoa cận lâm sàng;

- Khoa sỐt rét (dịch tễ sốt rét, ký sinh trùng).

2- Về biên chế:

- Biên chế của Trung tâm được xác định hàng năm. Năm 2003 được xác định là 30 biên chế trên cơ sở:

+ Giữ nguyên 17 biên chế có của trạm sốt rét cũ;

+ Chuyển 13 biên chế hiện có của 3 khoa: Da liễu, khoa mắt, khoa tâm thần thuộc Trung tâm Y tế dự phòng.

3- Kinh phí hoạt động:

- Từ kinh phí sự nghiệp y tế được giao hàng năm;

- Từ kinh phí hoạt động các chương trình y tế về phòng chống bệnh xã hội;

- Từ nguồn kinh phí khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Hà Phúc Mịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2003
Ngày hiệu lực03/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 60/2003/QĐ-UB thành lập trung tâm phòng chống bệnh xã hội Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/2003/QĐ-UB thành lập trung tâm phòng chống bệnh xã hội Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýHà Phúc Mịch
        Ngày ban hành03/05/2003
        Ngày hiệu lực03/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 60/2003/QĐ-UB thành lập trung tâm phòng chống bệnh xã hội Tuyên Quang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2003/QĐ-UB thành lập trung tâm phòng chống bệnh xã hội Tuyên Quang