Quyết định 60/2009/QĐ-UBND

Quyết định 60/2009/QĐ-UBND quy định chính sách đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác theo Đề án 03-ĐA/TU do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2009/QĐ-UBND chính sách sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí cơ sở công tác theo Đề án 03-ĐA/TU


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 60/2009/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BỐ TRÍ VỀ CƠ SỞ CÔNG TÁC THEO ĐỀ ÁN SỐ 03-ĐA/TU CỦA TỈNH ỦY

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở theo đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy;
Căn cứ Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý công tác nội vụ ở tỉnh;
Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tuyển chọn sinh viên bố trí về cơ sở công tác;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2009 của Tỉnh uỷ Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Về chế độ trong thời gian hợp đồng lao động 36 tháng; sinh viên về công tác cơ sở được hưởng các chế độ sau:

a) Lương hàng tháng bằng 100% mức khởi điểm của trình độ đào tạo; phụ cấp khu vực theo địa bàn công tác;

b) Các chế độ khác theo quy định hiện hành đối với công chức; tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... theo quy định.

2. Về chế độ thu hút:

a) Sinh viên bố trí về công tác tại xã vùng 2 được hỗ trợ 10.000.000 đồng/ người.

b) Sinh viên bố trí về công tác tại xã vùng 3 được hỗ trợ 15.000.000 đồng/ người.

Tiền hỗ trợ thu hút được chi trả sau khi sinh viên về nhận công tác 03 tháng. Trong thời gian 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận công tác nếu sinh viên tự ý bỏ việc, không chấp hành sự phân công điều động của cấp có thẩm quyền hoặc bị kỷ luật buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động thì phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền hỗ trợ thu hút đã nhận.

3. Chế độ hỗ trợ về chỗ ở, trang phục: Trong thời gian hợp đồng lao động thực hiện Đề án, sinh viên về công tác ở cơ sở được hưởng chế độ về chỗ ở và trang phục là 300.000 đồng/người/tháng (được chi trả hàng tháng theo kỳ trả lương). Chế độ này thực hiện tối đa 36 tháng và chấm dứt khi kết thúc hợp đồng lao động hoặc khi sinh viên được tuyển vào biên chế chính thức.

4. Nguồn kinh phí: Lấy từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện để chi trả cho sinh viên.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo Đề án của Tỉnh ủy tính toán cụ thể kinh phí theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2009 của Tỉnh ủy và cấp cho các huyện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh về việc tạm thời quy định chính sách đối với sinh viên đại học về công tác ở cơ sở của tỉnh.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2009
Ngày hiệu lực08/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2009/QĐ-UBND chính sách sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí cơ sở công tác theo Đề án 03-ĐA/TU


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/2009/QĐ-UBND chính sách sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí cơ sở công tác theo Đề án 03-ĐA/TU
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành29/12/2009
        Ngày hiệu lực08/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 60/2009/QĐ-UBND chính sách sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí cơ sở công tác theo Đề án 03-ĐA/TU

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2009/QĐ-UBND chính sách sinh viên đã tốt nghiệp đại học bố trí cơ sở công tác theo Đề án 03-ĐA/TU

            • 29/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực