Quyết định 60-HĐBT

Quyết định 60-HĐBT năm 1982 bổ sung nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phân bổ lao động và dân cư Trung ương do Hội đồng Bộ Trường ban hành

Quyết định 60-HĐBT bổ sung nhiệm vụ tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo phân bổ lao động dân cư Trung ương đã được thay thế bởi Nghị định 76-HĐBT giải thể Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và các cấp và được áp dụng kể từ ngày 03/06/1984.

Nội dung toàn văn Quyết định 60-HĐBT bổ sung nhiệm vụ tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo phân bổ lao động dân cư Trung ương


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 60-HĐBT NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 1982 BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÂN BỐ LAO ĐỘNG VÀ DÂN CƯ TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 226-CP ngày 1-6-1981 về việc thành lập Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng trong hội nghị Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 1 năm 1982;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay bổ sung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương như sau:

Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương chịu trách nhiệm giúp Hội đồng bộ trưởng thống nhất quản lý công tác phân bố lao động và dân cư, xây dựng các vùng kinh tế mới của các địa phương, cụ thể là:

1. Dựa vào quy hoạch phân vùng kinh tế và quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, văn hoá để đôn đốc và chủ trì phối hợp các ngành, các địa phương xác định các địa bàn kinh tế mới, làm cơ sở cho việc bố trí kế hoạch 5 năm và hàng năm.

2. Trên cơ sở phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 5 năm và hàng năm, hướng dẫn các Bộ, Tổng cục, các địa phương lập dự án kế hoạch phân bố lao động, dân cư và xây dựng các vùng kinh tế mới; Tổng hợp các dự án đó gửi Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để đưa vào kế hoạch chung trình Hội đồng bộ trưởng xét duyệt.

3. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho các địa phương, thống nhất quản lý việc thực hiện vốn đầu tư, vật tư, lương thực do trung ương trợ cấp cho địa phương để xây dựng các vùng kinh tế mới; đôn đốc việc quyết toán thực hiện kế hoạch đầu tư; kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn đầu tư theo chế độ Nhà nước quy định.

4. Đôn đốc, chủ trì phối hợp với các Bộ, các ngành hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất, đời sống và xây dựng khu dân cư trên các địa bàn kinh tế mới.

Điều 2.- Bộ máy chuyên trách giúp Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương gồm các bộ phận sau đây:

1. Vụ kế hoạch và quy hoạch.

2. Vụ chính sách và đời sống.

3. Văn phòng, và một số phái viên kiểm tra.

Điều 3.- Giải thể Tổng cục khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới thuộc Bộ Nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ và phương tiện đang làm công tác này sang Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương phụ trách.

Điều 4.- Các Bộ, Tổng cục quản lý sản xuất có nhiệm vụ khai hoang xây dựng các vùng kinh tế mới tuỳ theo khối lượng công việc cần thiết mà tổ chức bộ máy chuyên trách giúp bộ trưởng, tổng cục trưởng quản lý công tác này.

Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương hướng dẫn cụ thể về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư địa phương.

Điều 5.- Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư ở các cấp được sử dụng con dấu riêng và có tài khoản tại ngân hàng.

Quỹ lương của bộ máy giúp việc chỉ đạo phân bố lao động và dân cư các cấp không lấy vào quỹ lương các cơ quan hành chính, mà lấy vào kinh phí sự nghiệp kinh tế mới.

Điều 6.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng các Bộ, chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng có liên quan và trưởng ban Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60-HĐBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/1982
Ngày hiệu lực16/04/1982
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/1984
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60-HĐBT

Lược đồ Quyết định 60-HĐBT bổ sung nhiệm vụ tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo phân bổ lao động dân cư Trung ương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 60-HĐBT bổ sung nhiệm vụ tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo phân bổ lao động dân cư Trung ương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu60-HĐBT
       Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
       Người kýTố Hữu
       Ngày ban hành01/04/1982
       Ngày hiệu lực16/04/1982
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/1984
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 60-HĐBT bổ sung nhiệm vụ tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo phân bổ lao động dân cư Trung ương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 60-HĐBT bổ sung nhiệm vụ tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo phân bổ lao động dân cư Trung ương