Quyết định 603/QĐ-UBND

Quyết định 603/QĐ-UBND năm 2007 quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Quyết định 603/QĐ-UBND mức trợ cấp cứu trợ xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 2573/2007/QĐ-UBND mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 603/QĐ-UBND mức trợ cấp cứu trợ xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP CỨU TRỢ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách cứu trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách cứu trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách cứu trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 16/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách cứu trợ xã hội;

Thực hiện Công văn số 1184/LĐTBXH-BTXH ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Chính sách cứu trợ xã hội;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 206/TTr-SLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên

a) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các trường hợp là thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật nặng, trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi đang sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý là 65.000 đồng/người/tháng.

b) Mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng cho các trường hợp được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước là 140.000 đồng/người/tháng; riêng đối với trẻ em dưới 18 tháng tuổi phải ăn thêm sữa và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng là 210.000 đồng/trẻ em/tháng.

c) Mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng đối với người tâm thần mãn tính được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước là 160.000 đồng/người/tháng.

d) Các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khi chết được hưởng trợ cấp mai táng phí là 2.000.000 đồng/người chết.

2. Mức trợ cấp cứu trợ xã hội đột xuất

a) Hộ gia đình

- Hộ có người bị chết, mất tích do hậu quả thiên tai hoặc do tham gia cứu hộ, cứu tài sản của Nhà nước và của nhân dân được trợ cấp như sau:

+ Trường hợp bị chết là 2.000.000 đồng/người chết.

+ Trường hợp bị mất tích là 200.000 đồng/người mất tích.

Nếu chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị đứng ra mai táng được thanh toán bằng mức trợ cấp cho gia đình.

- Hộ có nhà đổ, sập, trôi; hộ phải di dời khẩn cấp được trợ cấp từ 5.000.000 - 6.000.000 đồng/hộ.

- Hộ có nhà bị hỏng nặng được trợ cấp từ từ 2.500.000 - 3.000.000 đồng/hộ.

- Gia đình bị mất phương tiện sản xuất chính, gây cho gia đình lâm vào cảnh thiếu đói được trợ cấp tối đa là 1.000.000 đồng/hộ.

- Người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần (là người không hưởng lương, lương hưu, trợ cấp mất sức dài hạn), gia đình thuộc diện hộ nghèo khi chết được hưởng trợ cấp mai táng phí là 2.000.000 đồng/người chết.

b) Cá nhân

- Người bị thương nặng do thiên tai hoặc do tham gia cứu hộ, cứu tài sản Nhà nước, tài sản nhân dân (phải vào viện điều trị) được hưởng trợ cấp một lần tối đa là 1.000.000 đồng/người.

- Người bị thiếu đói mùa giáp hạt, thiên tai, địch hoạ mà gia đình thuộc diện hộ nghèo được trợ cấp mức 12 kg gạo/người/tháng.

- Người gặp phải rủi ro ngoài vùng cư trú mà bị đau, bị thương nặng; người Việt Nam xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trả về qua cửa khẩu của tỉnh; người lang thang cơ nhỡ; người tâm thần bị bệnh nặng mà gia đình không biết để chăm sóc; người cô đơn không nơi nương tựa có hoàn cảnh quá khó khăn; người được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần (là người không hưởng lương, lương hưu, trợ cấp mất sức dài hạn) cô đơn không nơi nương tựa phải vào bệnh viện điều trị được trợ cấp một lần tối đa là 1.000.000 đồng/người.

Trường hợp bị chết, chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị đứng ra mai táng được thanh toán 2.000.000 đồng/người chết.

- Người lang thang xin ăn, người Việt Nam xuất cảnh trái phép được phía Trung Quốc trả về qua cửa khẩu của tỉnh do cơ quan Công an phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tập trung chờ đưa về gia đình, trong thời gian tập trung được trợ cấp 7.000 đồng/ngày/người nhưng không quá 15 ngày.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 606/QĐ-VX-UB ngày 31 tháng 3 năm 2003 và Quyết định số 412/QĐ-UB ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thị xã Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Thị Thanh Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 603/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu603/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2007
Ngày hiệu lực13/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 603/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 603/QĐ-UBND mức trợ cấp cứu trợ xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 603/QĐ-UBND mức trợ cấp cứu trợ xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu603/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNông Thị Thanh Tâm
        Ngày ban hành13/04/2007
        Ngày hiệu lực13/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 603/QĐ-UBND mức trợ cấp cứu trợ xã hội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 603/QĐ-UBND mức trợ cấp cứu trợ xã hội