Quyết định 6031/1999/QĐ-UB-KT

Quyết định 6031/1999/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh cho vay vốn đầu tư năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 6031/1999/QĐ-UB-KT chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh cho vay vốn đầu tư năm 1999 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 6031/1999/QĐ-UB-KT chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh cho vay vốn đầu tư năm 1999


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 6031/1999/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CHO VAY VỐN ĐẦU TƯ NĂM 1999.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Quyết định số 868/1998/NQ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 và 06/NQ-HĐ ngày 22 tháng 01 năm 1999 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, kỳ họp lần thứ 14 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu-chi ngân sách thành phố năm 1999 ;
- Căn cứ Quyết định số 3999/1999/QĐ-UB-KT ngày 12 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn đầu năm 1999 ;
- Xét đề nghị của Công ty Xuất-nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn tại các văn bản số 554/CV-CT ngày 10 tháng 8 năm 1999, số 626/CV-CT ngày 18 tháng 9 năm 1999 ; ý kiến của Ủy ban nhân dân quận 5 tại Công văn số 749/UB-VP ngày 17 tháng 8 năm 1999 và báo cáo của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố số 567/CV-QĐT-TD ngày 25 tháng 9 năm 1999 về vay bổ sung 10 tỷ đồng để đền bù giải tỏa dự án khu công nghiệp Vĩnh Lộc ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao điều chỉnh phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định số 3999/1999/QĐ-UB-KT ngày 12 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn đầu năm 1999 như sau :

Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, chủ đầu tư Cholimex, có nội dung sử dụng vốn vay là xây lắp 45.000m2 nhà xưởng thành nội dung chi đền bù giải tỏa ; lãi suất 0,95%/tháng (không phẩy chín lăm), thời gian cho vay 5 (năm) năm và ân hạn 02 (hai) năm.

Điều 2.- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3999/1999/QĐ-UB-KT ngày 12 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn đầu năm 1999.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh- Vật giá thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5, Giám đốc Công ty Xuất-nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6031/1999/QĐ-UB-KT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6031/1999/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/1999
Ngày hiệu lực12/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6031/1999/QĐ-UB-KT

Lược đồ Quyết định 6031/1999/QĐ-UB-KT chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh cho vay vốn đầu tư năm 1999


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6031/1999/QĐ-UB-KT chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh cho vay vốn đầu tư năm 1999
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6031/1999/QĐ-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành12/10/1999
        Ngày hiệu lực12/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6031/1999/QĐ-UB-KT chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh cho vay vốn đầu tư năm 1999

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6031/1999/QĐ-UB-KT chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh cho vay vốn đầu tư năm 1999