Quyết định 604/QĐ-UBND

Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2016 cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua Lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 604/QĐ-UBND 2016 cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua Lối mở Pô Tô Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THỰC HIỆN TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA LỐI MỞ PÔ TÔ, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Thực hiện Thông báo số 83/TB-VPCP ngày 11/5/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 316/TTr-SCT ngày 13 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua Lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNN;
(B/c)
- Bộ Quốc phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- TT
. Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các P
hó CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 604/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu604/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 604/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 604/QĐ-UBND 2016 cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua Lối mở Pô Tô Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 604/QĐ-UBND 2016 cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua Lối mở Pô Tô Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu604/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐoàn Đức Long
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 604/QĐ-UBND 2016 cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua Lối mở Pô Tô Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 604/QĐ-UBND 2016 cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua Lối mở Pô Tô Lai Châu

           • 27/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực