Quyết định 61/2002/QĐ-TTg

Quyết định 61/2002/QĐ-TTg sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 61/2001/QĐ-TTG về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2002/QĐ-TTg nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Quyết định 61/2001/QĐ-TTG


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 61/2002/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2001/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NGHĨA VỤ BÁN VÀ QUYỀN MUA NGOẠI TỆ CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ TỔ CHỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 05/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi như sau:

"Người cư trú là tổ chức kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, chi nhánh công ty nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu liên danh với nước ngoài phải bán ngay tối thiểu 30% số ngoại tệ thu được từ các nguồn thu vãng lai cho các ngân hàng ở Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động ngoại hối (sau đây được gọi là ngân hàng được phép) kể từ ngày ngoại tệ được chuyển hoặc nộp vào tài khoản ngoại tệ của tổ chức mở tại ngân hàng được phép".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2002
Ngày hiệu lực15/05/2002
Ngày công báo20/06/2002
Số công báoSố 28
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 61/2002/QĐ-TTg nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Quyết định 61/2001/QĐ-TTG


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 61/2002/QĐ-TTg nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Quyết định 61/2001/QĐ-TTG
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu61/2002/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành15/05/2002
     Ngày hiệu lực15/05/2002
     Ngày công báo20/06/2002
     Số công báoSố 28
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 61/2002/QĐ-TTg nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Quyết định 61/2001/QĐ-TTG

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2002/QĐ-TTg nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Quyết định 61/2001/QĐ-TTG

         • 15/05/2002

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/06/2002

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/05/2002

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực