Quyết định 61/2006/QĐ-UBND

Quyết định 61/2006/QĐ-UBND về sửa đổi đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum - Phần Xây dựng kèm theo Quyết định 28/2006/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2006/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá xây dựng công trình Phần Xây dựng Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2006/QĐ-UBND

Kon Tum,ngày 27 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH KON TUM -PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2006/QĐ-UBND NGÀY 30/6/2006 CỦA UBND TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ yêu cầu thực tế về việc áp dụng Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành tập đơn giá xây dựng công trình: Phần Xây dựng;

Theo đề nghị của Ban đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 23/TTr -SXD ngày 23 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Bổ sung một số công tác trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum - Phần Xây dựng (gọi tắt là đơn giá bổ sung - Phần Xây dựng) được được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh Kon Tum như sau:

Công tác bê tông sỏi Dmax <20 và bê tông đá Dmax <40.

Bổ sung ghi chú đối với thành phần phối hợp bê tông nhựa.

2. Sửa đổi một số công tác như sau:

Công tác quét vôi 2 màu 1 trắng mã hiệu AK.81120 sửa lại thành quét vôi 3 nước trắng.

Bỏ phần diễn giải tỷ lệ % nhựa tại mã hiệu AO30.

Chỉnh sửa đơn giá công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ.

Chỉnh sửa giá ca máy của công tác làm mặt đường bộ từ mã hiệu AD.21000 đến AD.25000

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/7/2006 (ngày đơn giá xây dựng công trình: Phần Xây dựng có hiệu lực).

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở thủ trưởng các Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2006
Ngày hiệu lực10/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2007
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2006/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá xây dựng công trình Phần Xây dựng Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 61/2006/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá xây dựng công trình Phần Xây dựng Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu61/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýĐào Xuân Quí
       Ngày ban hành27/11/2006
       Ngày hiệu lực10/07/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2007
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 61/2006/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá xây dựng công trình Phần Xây dựng Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2006/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá xây dựng công trình Phần Xây dựng Kon Tum

           • 27/11/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực