Quyết định 61/2009/QĐ-UBND

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND về chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc quận Ninh Kiều cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đã được thay thế bởi Quyết định 19/2011/QĐ-UBND chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan và được áp dụng kể từ ngày 29/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2009/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/2009/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC QUẬN NINH KIỀU CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỒ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện, cụ thể như sau:

1. Chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản (không bao gồm việc: chứng thực di chúc và từ chối nhận di sản thừa kế) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận Ninh Kiều cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố thực hiện.

2. Đối với hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của hộ gia đình, cá nhân nơi có bất động sản không thuộc phạm vi quận Ninh Kiều thì hộ gia đình, cá nhân đó được quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nơi có bất động sản.

3. Công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi thành phố theo quy định tại Điều 37 của Luật Công chứng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Thành ủy; TT.HĐND, UBND TP;
- Sở, ban ngành thành phố có liên quan;
- UBMTTQ VN thành phố;
- UBND quận Ninh Kiều;
- UBND phường thuộc UBND quận Ninh Kiều;
- Trung tâm Công báo;
- Trung tâm Lưu trữ;
- Báo Cần Thơ;
- Lưu: VT.D

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tô Minh Giới

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2009
Ngày hiệu lực19/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/05/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2009/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/2009/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTô Minh Giới
        Ngày ban hành09/11/2009
        Ngày hiệu lực19/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/05/2011
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 61/2009/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2009/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan