Quyết định 61/2011/QĐ-UBND

Quyết định 61/2011/QĐ-UBND quy định mức quà tặng mừng thọ, chúc thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 61/2011/QĐ-UBND mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 11/2014/QĐ-UBND mức chi quà tặng mừng thọ chúc thọ người cao tuổi Đồng Nai 2014 và được áp dụng kể từ ngày 20/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2011/QĐ-UBND mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2011/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG MỪNG THỌ, CHÚC THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương khen thưởng người cao tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 64/TTr-LĐTBXH ngày 23/8/2011 về việc đề xuất quy định mức quà tặng mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi: 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi quà tặng mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Đối với người tròn 70 , 75 tuổi, mức quà tặng là 100.000 đồng/người, việc tặng quà mừng thọ, chúc thọ sẽ được tổ chức nhân dịp Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam 06/6 hàng năm.

2. Đối với người tròn 80 , 85 tuổi, mức quà tặng là 200.000 đồng/người, việc tặng quà mừng thọ, chúc thọ sẽ được tổ chức nhân dịp Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam 06/6 hàng năm.

3. Đồi với người tròn 95 và trên 100 tuổi, mức quà tặng là 300.000 đồng/người, việc tặng quà mừng thọ, chúc thọ sẽ được tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi Việt Nam 01/10 hàng năm.

Điều 2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa hướng dẫn việc tổ chức tặng quà mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh theo quy định đã được ban hành, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ.

Điều 3. Kinh phí tặng quà mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi: 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2011
Ngày hiệu lực24/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2011/QĐ-UBND mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/2011/QĐ-UBND mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Minh Phúc
        Ngày ban hành14/10/2011
        Ngày hiệu lực24/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 61/2011/QĐ-UBND mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2011/QĐ-UBND mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi Đồng Nai