Quyết định 61/2014/QĐ-UBND

Quyết định 61/2014/QĐ-UBND quy định bổ sung đơn giá tối thiểu nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng còn lại đối với nhà chung cư dưới 4 tầng để tính lệ phí trước bạ tại Phụ lục số 5 Quyết định 290/2013/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 61/2014/QĐ-UBND đơn giá tối thiểu nhà xây dựng mới tỷ lệ chất lượng chung cư Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 38/2019/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tỉnh Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2014/QĐ-UBND đơn giá tối thiểu nhà xây dựng mới tỷ lệ chất lượng chung cư Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2014/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐƠN GIÁ TỐI THIỂU NHÀ XÂY DỰNG MỚI VÀ TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI ĐỐI VỚI NHÀ CHUNG CƯ DƯỚI 4 TẦNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TẠI PHỤ LỤC SỐ 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2013/QĐ-UBND NGÀY 28/01/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5511/STC-QLG ngày 27/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung đơn giá tối thiểu nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng còn lại đối với nhà chung cư dưới 4 tầng để tính lệ phí trước bạ tại Phụ lục số 5 Quyết định số 290/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, như sau:

1. Bổ sung thêm mục 7 phần I Phụ lục số 5 Quyết định số 290/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013: Đơn giá tối thiểu nhà xây dựng mới đối với nhà chung cư dưới 4 tầng là 5.534.000 đồng/m2 sàn.

2. Bổ sung thêm tại phần II Phụ lục số 5 Quyết định số 290/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013: Tỷ lệ chất lượng còn lại đối với nhà chung cư dưới 4 tầng.

STT

Thời gian sử dụng

Nhà chung cư dưới 4 tầng (%)

1

Dưới 5 năm

80%

2

Từ 5 năm đến 10 năm

65%

3

Từ trên 10 năm đến 20 năm

35%

4

Từ trên 20 năm đến 50 năm

20%

5

Trên 50 năm

0%

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2014
Ngày hiệu lực23/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2016
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2014/QĐ-UBND đơn giá tối thiểu nhà xây dựng mới tỷ lệ chất lượng chung cư Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 61/2014/QĐ-UBND đơn giá tối thiểu nhà xây dựng mới tỷ lệ chất lượng chung cư Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu61/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành13/01/2014
       Ngày hiệu lực23/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2016
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 61/2014/QĐ-UBND đơn giá tối thiểu nhà xây dựng mới tỷ lệ chất lượng chung cư Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2014/QĐ-UBND đơn giá tối thiểu nhà xây dựng mới tỷ lệ chất lượng chung cư Quảng Ninh