Quyết định 6138/1999/QĐ-UB-VX

Quyết định 6138/1999/QĐ-UB-VX về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật năm 1999 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6138/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6138/1999/QĐ-UB-VX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 1999.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 252/1998/QĐ-TTg ngày 26/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 868/1998/QĐ-BKH ngày 29/12/1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999;

- Căn cứ công văn số 98/TCDN-KHCT ngày 17/3/1999 của Tổng Cục Dạy nghề về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 cho thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 1060/1999/QĐ-UB-KT ngày 23/02/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999;

- Theo đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tại công văn số 2070/LĐTBXH-DN ngày 29/9/1999 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 2397/TT-KHĐT-TH ngày 07/10/1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật năm 1999 của các Sở, ngành theo biểu đính kèm.

Điều 2.- Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo của các sở, ngành khác không đề cập trong quyết định này vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- TTUB: CT, các PCT
- PDN Sở LĐ-TB và XH
- VPUB: CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Phương Thảo

 

SỞ CÔNG NGHIỆP

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị: người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999

NĂM TRƯỚC CHUYỂN QUA

TUYỂN MỚI

TỐT NGHIỆP

TỔNG SỐ

I. ĐÀO TẠO MỚI

- Hệ công nhân kỹ thuật

1800

1800

1800

1200

1200

1200

208

208

208

 

SỞ XÂY DỰNG

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị: người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999

NĂM TRƯỚC CHUYỂN QUA

TUYỂN MỚI

TỐT NGHIỆP

TỔNG SỐ

I. ĐÀO TẠO MỚI

- Hệ công nhân kỹ thuật

231

231

231

300

300

300

400

400

400

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị: người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999

NĂM TRƯỚC CHUYỂN QUA

TUYỂN MỚI

TỐT NGHIỆP

TỔNG SỐ

I. ĐÀO TẠO MỚI

- Hệ trung học

- Hệ công nhân kỹ thuật

II. HỆ TẠI CHỨC

959

781

681

100

178

900

700

600

100

200

558

558

358

200

 

 

SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị: người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999

NĂM TRƯỚC CHUYỂN QUA

TUYỂN MỚI

TỐT NGHIỆP

TỔNG SỐ

I. ĐÀO TẠO MỚI

- Hệ công nhân kỹ thuật

189

189

189

255

255

255

 

 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị: người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999

NĂM TRƯỚC CHUYỂN QUA

TUYỂN MỚI

TỐT NGHIỆP

TỔNG SỐ

I. ĐÀO TẠO MỚI

- Hệ cao đẳng

- Hệ trung học

- Hệ công nhân kỹ thuật

II. HỆ TẠI CHỨC

III.BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

13951

8483

2002

3844

2637

5468

 

11135

6255

1400

2710

2145

4380

500

8369

5147

972

3045

1130

2722

500

 

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH THÀNH PHỐ

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ

(Chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao)

Đơn vị: người

HỆ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999

NĂM TRƯỚC CHUYỂN QUA

TUYỂN MỚI

TỐT NGHIỆP

TỔNG SỐ

I. ĐÀO TẠO MỚI

- Hệ công nhân kỹ thuật

632

632

632

500

500

500

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6138/1999/QĐ-UB-VX

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6138/1999/QĐ-UB-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/1999
Ngày hiệu lực14/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật25 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6138/1999/QĐ-UB-VX

Lược đồ Quyết định 6138/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6138/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6138/1999/QĐ-UB-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành14/10/1999
        Ngày hiệu lực14/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật25 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6138/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6138/1999/QĐ-UB-VX điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật Hồ Chí Minh

            • 14/10/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực