Quyết định 1060/1999/QĐ-UB-KT

Quyết định 1060/1999/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 1060/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 đã được thay thế bởi Quyết định 3399/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 1999 và được áp dụng kể từ ngày 12/06/1999.

Nội dung toàn văn Quyết định 1060/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1060/1999/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 1999

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ quyết định số 252/1998/QĐ-TTg ngày 26/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 ;
Căn cứ quyết định số 868/1998/NQ-BKH ngày 29/12/1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999 ;
Căn cứ
Nghị quyết số 05 và số 06/NĐ-HĐ ngày 22/01/1999 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, kỳ họp lần thứ 14 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách của thành phố năm 1999 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 265/TT-KHĐT-TH ngày 09 tháng 02 năm 1999 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện chỉ tiêu kế hoạch chi ngân sách thường xuyên, sự nghiệp nghiên cứu khoa học-kỹ thuật, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố và kế hoạch tạm giao về đầu tư xây dựng năm 1999 (nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn tiền bán nhà và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước, phụ thu tiền nước, phụ thu tiền điện, tiền từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tiền thu quảng cáo của Đài Truyền hình, nguồn vốn huy động và phát hành vé số của Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) kèm theo quyết định này ; đồng thời phải theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch và kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố những trở ngại ngoài thẩm quyền của các Sở-Ngành và Ủy ban nhân dân Quận-Huyện phải giải quyết.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch năm 1999, các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao theo quyết định này. Những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố, Cục trưởng Cục Đầu tư Phát triển thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1060/1999/QĐ-UB-KT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1060/1999/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/1999
Ngày hiệu lực23/02/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/1999
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1060/1999/QĐ-UB-KT

Lược đồ Quyết định 1060/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1060/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1060/1999/QĐ-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành23/02/1999
        Ngày hiệu lực23/02/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/1999
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1060/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1060/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999