Quyết định 3399/1999/QĐ-UB-KT

Quyết định 3399/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 3399/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 1999 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 3399/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 1999


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3399/1999/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 1999

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ quyết định số 252/1998/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 ;
- Căn cứ Quyết định số 868/1998/NQ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 và 06/NĐ-HĐ ngày 22 tháng 01 năm 1999 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, kỳ họp lần thứ 14 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu-chi ngân sách của thành phố năm 1999 ;
- Căn cứ tình hình thực hiện Quyết định số 1060/QĐ-UB-KT ngày 23 tháng 02 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 1212/TT-KHĐT-TH ngày 03 tháng 6 năm 1999 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện chỉ tiêu kế hoạch về đầu tư xây dựng năm 1999 (nguồn vốn ngân sách tập trung ; nguồn tiền bán nhà, cho thuê nhà sở hữu Nhà nước ; phụ thu tiền nước ; phụ thu tiền điện ; tiền từ cổ phần hóa ; tiền thu quảng cáo của Đài Truyền hình ; nguồn vốn huy động và phát hành vé số của Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) kèm theo quyết định này ; đồng thời, phải theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch và kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố những trở ngại ngoài thẩm quyền của các Sở-Ngành và Ủy ban nhân dân Quận-Huyện phải giải quyết.

Điều 2.- Các dự án, công trình được giao kế hoạch thi công ứng vốn năm 1999 phải được thực hiện đấu thầu xây lắp theo đúng các quy định của Nghị định số 92/CP, số 93/CP của Chính phủ trước khi giao thầu ứng vốn thi công. Vốn ứng trước để thi công công trình không được tính lãi và được hoàn trả sau 6 tháng kể từ khi thanh quyết toán nghiệm thu, bàn giao công trình.

Điều 3.- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 1999, các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao theo quyết định này. Những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4.- Quyết định này thay thế cho quyết định số 1060/QĐ-UB-KT ngày 23 tháng 02 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 1999.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố, Cục trưởng Cục Đầu tư Phát triển thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3399/1999/QĐ-UB-KT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3399/1999/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/1999
Ngày hiệu lực12/06/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3399/1999/QĐ-UB-KT

Lược đồ Quyết định 3399/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 1999


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3399/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 1999
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3399/1999/QĐ-UB-KT
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Viết Thanh
       Ngày ban hành12/06/1999
       Ngày hiệu lực12/06/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3399/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 1999

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3399/1999/QĐ-UB-KT giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 1999