Quyết định 616/QĐ-UB

Quyết định 616/QĐ-UB năm 1989 ban hành quy định về thu đảm phụ công ích đối với vàng nhập vào qua cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 616/QĐ-UB thu đảm phụ công ích đối với vàng nhập vào qua cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 6728/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật tài chính ngân hàng giá thuế hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 616/QĐ-UB thu đảm phụ công ích đối với vàng nhập vào qua cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 616/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU ĐẢM PHỤ CÔNG ÍCH ĐỐI VỚI VÀNG NHẬP VÀO QUA CỬA KHẨU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1989 ;
Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UB ngày 10-9-1988, số 272/QĐ-UB ngày 17-9-1988, số 79/QĐ-UB ngày 01-3-1989 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu đảm phụ công ích ;
Theo đề nghị Sở Tài chánh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này quy định về thu đảm phụ công ích đối với vàng nhập vào qua cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Mức thu đảm phụ công ích theo quyết định này áp dụng kể từ ngày 10-10-1989.

Điều 3. Sở Tài chánh, Hải quan thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt việc thu đảm phụ công ích.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Lê Khắc Bình

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THU ĐẢM PHỤ CÔNG ÍCH TRÊN SỐ VÀNG NHẬP QUA CỬA KHẨU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 616/QĐ-UB ngày 16-10-1989 của Ủy ban Nhân dân thành phố)

- Căn cứ các quy định tạm thời số 258/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 1988, số 272/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 1988, số 79/QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm 1989 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu đảm phụ vàng ;

- Để cải tiến việc tổ chức thu phù hợp với mức độ đóng góp của cá nhân và đơn vị kinh tế có mang vàng qua cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh ;

Nay Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc thu đảm phụ vàng nhập qua cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh như sau :

I- ĐỐI TƯỢNG THU ĐẢM PHỤ CÔNG ÍCH

1/ Đối tượng cá nhân :

Việt kiều, khách du lịch nước ngoài, người Việt Nam đi công tác hoặc du lịch khi mang vàng nhập vào qua cửa khẩu thành phố (trừ vàng tư trang đeo trên người khách).

2/ Các tổ chức, đơn vị kinh tế của thành phố, của các tỉnh, của trung ương nhập vàng qua cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Các đơn vị huy động kiều hồi bằng vàng.

4/ Vàng từ nước ngoài gởi vào thành phố qua Bưu điện hoặc Trạm phát hàng có số lượng trên 5 chỉ vàng.

II. MỨC THU VÀ PHƯƠNG THỨC THU

1/ Mức thu đảm phụ công ích được quy định theo tỷ lệ sau :

- Đối với cá nhân : 2% trên số vàng mang vào tính chung cho tất cả các loại vàng.

- Đối với các tổ chức, đơn vị kinh tế quốc danh : 1 trên số vàng nhập.

2/ Căn cứ tỷ lệ quy định trên và số lượng vàng mang vào (theo tờ khai được Hải quan xác nhận), cá nhân và các tổ chức, đơn vị kinh tế đóng khoản đảm phụ công ích tại :

- Tổ thu đảm phụ công ích ở sân bay Tân Sơn Nhứt (đối với trường hợp nhận qua cửa khẩu Tân Sơn Nhứt).

- Tổ thu đảm phụ công ích của Cảng Sài gòn (đối với trường hợp nhập qua cửa khẩu Cảng Sài gòn).

- Tổ thu đảm phụ công ích ở Bưu điện hoặc Trạm phát hàng (đối với trường hợp gởi vào thành phố qua Bưu điện hoặc qua Trạm phát hàng).

Các đơn vị huy động kiều hối bằng vàng nộp như các đơn vị kinh tế nhập vàng.

3/ Cá nhân và các tổ chức, đơn vị kinh tế có thể nộp đảm phụ công ích bằng ngoại tệ, nộp bằng vàng hoặc bằng tiền đồng Việt Nam.

4/ Tất cả các cá nhân và các tổ chức, đơn vị kinh tế mang vàng về phải nộp đủ đảm phụ mới cho mang vàng qua cửa khẩu hoặc lãnh hàng.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN THU

1/ Kể từ ngày 01-10-1989 giao cho Chi cục  thu quốc doanh thuộc Sở Tài chánh chịu trách nhiệm phối hợp với Hải quan sân bay Tân Sơn Nhứt tổ chức thực hiện việc thu đảm phụ công ích số vàng nhập qua cửa khẩu sân bay.

- Công ty Cosevina bàn giao và giúp đỡ Tổ thu đảm phụ công ích của Chi cục thu quốc doanh trong bước đầu thực hiện công tác thu đảm phụ công ích.

- Chi cục thu quốc doanh thuộc Sở Tài chánh bố trí người vào Tổ thu đảm phụ công ích. Tổ thu đảm phụ công ích đặt cạnh Hải quan sân bay Tân Sơn Nhứt có nhiệm vụ tiếp nhận các tờ khai mang vàng về do Hải quan xác nhận, tiến hành thu và cấp biên lai thu. Cuối ngày Tổ có trách nhiệm kết toán số vàng, ngoại tệ, đồng Việt Nam đã thu được trong ngày và nộp theo quy định.

2/ Đối với vàng do cá nhân và các tổ chức đơn vị kinh tế nhập vào qua cửa khẩu Cảng Sài gòn tạm thời Hải quan chịu trách nhiệm thu và nộp vào quỹ ngoại tệ thành phố. Khi cần thiết, Chi cục thu quốc doanh thuộc Sở Tài chánh sẽ bố trí một tổ thu như ở cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhứt.

3/ Đối với vàng gởi qua Bưu điện hoặc Trạm phát hàng do số lượng tương đối ít và không thường xuyên giao Hải quan khi phát hàng chịu trách nhiệm thu và nộp trực tiếp vào quỹ ngoại tệ thành phố.

4/ Hàng tháng, căn cứ số đảm phụ đã thu được, Ủy ban nhân dân thành phố trích 2% để làm kinh phí hoạt động và bồi dưỡng cho các cá nhân làm nhiệm vụ trực tiếp thu của Hải quan và Chi cục thu quốc doanh (mỗi cơ quan 1%) chế độ bồi dưỡng cụ thể cho từng cá nhân do mỗi cơ quan quyết định.

5/ Sở Tài chánh hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện việc thu đảm phụ công ích bằng vàng cho Ủy ban nhân dân thành phố và đề xuất các khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết.

6/ Khoản thu đảm phụ công ích được nộp vào quỹ ngoại tệ thành phố tài khoản số : 37.0.110.0.100 tại Ngân hàng ngoại thương.

7/ Hải quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chánh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ thu đảm phụ vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các quy định trên đây được thực hiện kể từ ngày 01-10-1989. Những điều quy định trước đây trái với quy định này được bãi bỏ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 616/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu616/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/1989
Ngày hiệu lực10/10/1989
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 616/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 616/QĐ-UB thu đảm phụ công ích đối với vàng nhập vào qua cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 616/QĐ-UB thu đảm phụ công ích đối với vàng nhập vào qua cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu616/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Khắc Bình
        Ngày ban hành16/10/1989
        Ngày hiệu lực10/10/1989
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 616/QĐ-UB thu đảm phụ công ích đối với vàng nhập vào qua cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 616/QĐ-UB thu đảm phụ công ích đối với vàng nhập vào qua cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh