Quyết định 62/1999/QĐ.UB

Quyết định 62/1999/QĐ.UB về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức huyện, thị xã về các xã làm công tác xóa đói giảm nghèo theo chương trình 135 do tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 62/1999/QĐ.UB thời hạn cán bộ công chức xóa đói giảm nghèo chương trình 135 đã được thay thế bởi Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/1999/QĐ.UB thời hạn cán bộ công chức xóa đói giảm nghèo chương trình 135


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÓ THỜI HẠN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VỀ CÁC XÃ LÀM CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO THEO CHƯƠNG TRÌNH 135

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 03/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa;

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thực hiện chế độ tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức huyện, thị xã về các xã làm công tác xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch UBND huyện có các xã trong số 115 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, chỉ đạo Phòng tổ chức TB-XH huyện chịu trách nhiệm tổ chức việc tăng cường cán bộ, công chức cho các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn theo yêu cầu, nhiệm vụ với nguyên tắc: Xã thuộc huyện nào thì huyện đó tăng cường, nếu thiếu thì báo cáo để Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tổng hợp, bố trí luân chuyển cán bộ, công chức từ các huyện khác tăng cường thêm để đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ.

Điều 2. Cán bộ, công chức tăng cường phải có đủ các tiêu chuẩn:

- Nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển nông nghiệp-nông thôn, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

- Am hiểu về công tác xây dựng chính quyền xã, về chủ trương xóa đói giảm nghèo, có kiến thức về sản xuất nông, lâm nghiệp và phong tục tập quán của đồng bào các địa phương.

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác.

- Có sức khỏe để đảm nhận công việc được giao.

Điều 3. Cán bộ, công chức tăng cường có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo đến thôn, bản, hộ gia đình.

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng theo tinh thần Quyết định 135/1998/QĐ-TTg một cách thiết thực, hiệu quả.

- Tham mưu cho các Trưởng thôn, bản xây dựng các nhóm hộ hợp tác sản xuất, kết hợp với các tổ chức khác hướng dẫn cách làm ăn (khuyến nông, khuyến lâm...)

- Tham mưu cho UBND xã lồng ghép các hoạt động có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, để tập trung nguồn lực cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức công tác tuyên truyền triển khai các chương trình, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp - nông thôn, tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ, rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết những việc đã làm, các mô hình tốt để nhân ra diện rộng, đề xuất cơ chế, chính sách.

- Định kỳ hoặc theo yêu cầu, hàng tháng tập hợp, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện chương trình 135 của xã với Ban chỉ đạo của huyện, tỉnh.

Căn cứ vào khối lượng công việc và mức độ khó khăn của xã, UBND huyện bố trí số lượng cán bộ, công chức tăng cường cho phù hợp, nhưng nhiều nhất là 2 người /xã. Thời hạn tăng cường là 2 năm (24 tháng).

Điều 4. Cán bộ, công chức tăng cường được hưởng các chế độ sau:

1. Được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các quyền lợi khác theo chính sách hiện hành. Sau 2 năm hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục trở về cơ quan, đơn vị cũ công tác.

2. Được trang bị túi thuốc phòng chống sốt rét và thuốc chữa bệnh thông thường.

3. Trước khi đi tăng cường công tác ở xã được nâng một bậc lương, sau khi hoàn thành nhiệm vụ (24 tháng) không có vi phạm, khuyết điểm được nâng một bậc lương.

4. Ngoài các chế độ trên, cán bộ, công chức tăng cường được hưởng trợ cấp thêm 400.000đồng/tháng, đây là khoản trợ cấp thường xuyên thay cho phụ cấp công tác phí.

Các chế độ của cán bộ, công chức do cơ quan, đơn vị cử đi chi trả, ngân sách Nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí cho khoản chi này.

Điều 5. Giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện hướng dẫn thi hành Quyết định này. Riêng số cán bộ các huyện đã tăng cường cho các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, yêu cầu lựa chọn đúng theo tiêu chuẩn trên, cũng thực hiện nhiệm vụ và được hưởng quyền lợi như Điều 4.

Điều 6. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các ngành liên quan và Trưởng Ban chương trình phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành. Trong quá trình thực hiện căn cứ các chính sách của Trung ương và điều kiện cụ thể sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/1999/QĐ.UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/1999/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/1999
Ngày hiệu lực09/03/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/1999/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 62/1999/QĐ.UB thời hạn cán bộ công chức xóa đói giảm nghèo chương trình 135


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/1999/QĐ.UB thời hạn cán bộ công chức xóa đói giảm nghèo chương trình 135
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/1999/QĐ.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Quý Đăng
        Ngày ban hành09/03/1999
        Ngày hiệu lực09/03/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 62/1999/QĐ.UB thời hạn cán bộ công chức xóa đói giảm nghèo chương trình 135

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/1999/QĐ.UB thời hạn cán bộ công chức xóa đói giảm nghèo chương trình 135