Quyết định 62/2003/QĐ-BKH

Quyết định 62/2003/QĐ-BKH ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư ban hành

Quyết định 62/2003/QĐ-BKH chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 77/2010/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2003/QĐ-BKH chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/2003/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06/LCT-HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 40/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 về thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật;
Căn cứ công văn số 197/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê;

Để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước (cùng Chế độ kèm theo).

Điều 2. Giám đốc doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm căn cứ vào chế độ báo cáo này, qui định hệ thống biểu mẫu và giải thích phạm vi, nội dung và phương pháp tính toán để hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Chế độ báo cáo này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2003 và thay thế chế độ báo cáo thống kê định kỳ trước đây áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Giám đốc DNNN;
- Tổng cục Thống kê (10 bản);
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu TH, VP.

BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Võ Hồng Phúc

 

CHẾ ĐỘ

BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62 /2003/QĐ-BKH ngày 27 tháng 1 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH:

Chế độ báo cáo thống kê định kỳ này nhằm mục đích cung cấp thông tin để hệ thống thống kê nhà nước tổng hợp các chỉ tiêu thống kê kinh tế .

II. NỘI DUNG CHẾ ĐỘ:

1. Đơn vị báo cáo gồm:

- Doanh nghiệp nhà nước bao gồm doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, hoạt động công ích, được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp độc lập hoặc doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty.

- Văn phòng Tổng công ty để báo cáo phần kết quả sản xuất kinh doanh do văn phòng thực hiện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty thực hiện

2. Nội dung báo cáo:

a. Những thông tin chung về doanh nghiệp:

- Thông tin nhận dạng doanh nghiệp;

- Lao động và thu nhập;

- Vốn đầu tư phát triển cho sản xuất kinh doanh;

- Công trình hoàn thành và sản phẩm xây dựng hoàn thành;

- ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp;

- Bảo vệ môi trường của doanh nghiệp;

- Đào tạo nghề của doanh nghiệp;

- Tai nạn lao động trong doanh nghiệp.

b. Những thông tin chuyên ngành của doanh nghiệp:

- Hoạt động Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản;

- Hoạt động Công nghiệp;

- Hoạt động Xây lắp, khảo sát, thiết kế;

- Hoạt động Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ;

- Hoạt động Xuất khẩu hàng hoá;

- Hoạt động Nhập khẩu hàng hoá;

- Hoạt động Vận tải, bốc xếp, dịch vụ, đại lý vận tải và bưu chính viễn thông;

- Hoạt động thu gom và xử lý rác thải;

- Hoạt động Bảo hiểm;

- Hoạt động Môi giơí bảo hiểm;

- Hoạt động Xổ số.

3. Thời hạn báo cáo:

- Báo cáo tháng: Gửi đến đơn vị nhận báo cáo chậm nhất là ngày 12 hàng tháng.

- Báo cáo năm: Gửi đến đơn vị nhận báo cáo chậm nhất là ngày 28/2 năm sau.

Các báo cáo đặc thù, mùa vụ sẽ được qui định cụ thể ở biểu mẫu.

4. Đơn vị nhận báo cáo

- Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sở tại của doanh nghiệp.

- Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giám đốc doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm căn cứ vào chế độ báo cáo này qui định hệ thống biểu mẫu và giải thích phạm vi, nội dung và phương pháp tính toán để hướng dẫn thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2003/QĐ-BKH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2003/QĐ-BKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2003
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo15/03/2003
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2003/QĐ-BKH

Lược đồ Quyết định 62/2003/QĐ-BKH chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/2003/QĐ-BKH chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/2003/QĐ-BKH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVõ Hồng Phúc
        Ngày ban hành27/01/2003
        Ngày hiệu lực01/01/2003
        Ngày công báo15/03/2003
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 62/2003/QĐ-BKH chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2003/QĐ-BKH chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước