Quyết định 62/2007/QĐ-UBND

Quyết định 62/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2839/2005/QĐ-UBND quy định tạm thời khoản chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004 - 2009

Quyết định 62/2007/QĐ-UBND sửa đổi 2839/2005/QĐ-UBND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 17/2008/QĐ-UBND khoản chi hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2007/QĐ-UBND sửa đổi 2839/2005/QĐ-UBND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2007/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2839/2005/QĐ-UBND NGÀY 04/8/2005 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ KHOẢN CHI CHO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2004 - 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2005/NQ-HĐND7 ngày 19/4/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII - kỳ họp thứ 4 (bất thường) nhất trí thông qua quy định tạm thời một số khoản chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII - kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số khoản chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời một số khoản chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 2839/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

a) Bổ sung vào Điều 6 - Quy định về “Đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kiêm nhiệm” như sau: Đại biểu Hội đồng nhân dân đang giữ các chức vụ Trưởng ban, Phó ban và thành viên Ban HĐND cấp xã (thí điểm) phụ trách công việc kiêm nhiệm.

b) Bổ sung vào Điều 7 - Quy định về “Mức phụ cấp trách nhiệm công việc kiêm nhiệm” cho Trưởng ban, Phó ban và thành viên Ban HĐND cấp xã (thí điểm) phụ trách công việc kiêm nhiệm như sau:

- Trưởng ban: 0,3 x mức lương tối thiểu hiện hành.

- Phó ban: 0,2 x mức lương tối thiểu hiện hành.

- Thành viên ban: 0,1 x mức lương tối thiểu hiện hành.

c) Thời gian thực hiện các nội dung chi nêu trên được áp dụng từ ngày 01/8/2007 đến hết nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Mọi điều, khoản khác của Quyết định số 2839/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2007
Ngày hiệu lực27/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2007/QĐ-UBND sửa đổi 2839/2005/QĐ-UBND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/2007/QĐ-UBND sửa đổi 2839/2005/QĐ-UBND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành17/10/2007
        Ngày hiệu lực27/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2008
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 62/2007/QĐ-UBND sửa đổi 2839/2005/QĐ-UBND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2007/QĐ-UBND sửa đổi 2839/2005/QĐ-UBND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Đồng Nai