Quyết định 62-CP

Quyết định 62-CP năm 1964 về việc trích một phần quỹ bảo hiểm xã hội giao cho Bộ Nội vụ quản lý do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRÍCH MỘT PHẦN QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAO CHO BỘ NỘI VỤ QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 218-CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước,
Căn cứ nghị định số 39-CP ngày 23 tháng 3 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ quy định nội dung thu chi của quỹ bảo hiểm xã hội của Nhà nước,
Căn cứ quyết định số 31-CP ngày 20 tháng 3 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và Tổng công đoàn Việt nam đối với công tác bảo hiểm xã hội,
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã được ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ban Thư ký Tổng công đoàn Việt nam thỏa thuận;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 1 tháng 4 năm 1964,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay trích giao cho Bộ Nội vụ quản lý 1% (một phần trăm) trong tỉ lệ 4,7% so với tổng quỹ tiền lương mà các cơ quan chính quyền đoàn thể, các xí nghiệp, công trường, lâm trường… của Nhà nước nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội, để Bộ Nội vụ đài thọ các khoản chi dưới đây:

- Trợ cấp khi công nhân, viên chức Nhà nước về hưu trí;

- Trợ cấp khi công nhân, viên chức Nhà nước mất sức lao động, bị tai nạn lao động hay bị bệnh nghề nghiệp mà phải thôi việc;

- Trợ cấp chôn cất và tiền tuất khi công nhân, viên chức Nhà nước chết;

- Các chi phí về công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và quản lý các sự nghiệp bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ phụ trách.

Phần quỹ bảo hiểm xã hội còn lại (tức 3,7% so với tổng quỹ tiền lương) vẫn do Tổng công đoàn quản lý để chi cho các công tác bảo hiểm xã hội khác mà Tổng công đoàn phụ trách.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1964.

Điều 3. - Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ban thư ký Tổng công đoàn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Lê Thanh Nghị

 

Thuộc tính văn bản 62-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 62-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/04/1964
Ngày hiệu lực 01/01/1964
Ngày công báo 29/04/1964
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 62-CP trích một phần quỹ bảo hiểm xã hội giao Bộ Nội vụ quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 62-CP trích một phần quỹ bảo hiểm xã hội giao Bộ Nội vụ quản lý
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 62-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành 10/04/1964
Ngày hiệu lực 01/01/1964
Ngày công báo 29/04/1964
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 10/04/1964

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/04/1964

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/01/1964

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực