Quyết định 621/2006/QĐ-TTg

Quyết định 621/2006/QĐ-TTg về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ y tế tại Nghị định 49/2003/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 621/2006/QĐ-TTg sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc bộ y tế Nghị định 49/2003/NĐ-CP


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 621/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ NGOÀI NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2003/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị dịnh số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ như sau:

1. Giữ nguyên các đơn vị:

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương PHúc Yên;

- Bệnh viên Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí;

- Viện Thông tin – Thư viện y học Trung ương;

- Viện Trang thiết bị và Công trình y tế;

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế I;

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II;

- Trường Kỹ thuật thiết bị y tế;

- Trường Trung học Dược.

2. Đổi tên các đơn vị sau:

- Trung tâm Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y học thành Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế;

- Bệnh viện Phong – Da liễu Quỳnh Lập thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;

- Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.

- Bệnh viện 71 thành Bệnh viện 71 Trung ương;

- Viện Kiểm nghiệm thành Viên Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương;

- Viện Vắc xin và Chế phẩm sinh vật (Nha Trang) thành Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

- Trung tâm Khoa học sản xuất vắc xin Sabin thành Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế.

3. Nâng cấp và đổi tên Phân viện Kiểm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thành Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

4. Sáp nhập Tạp chí AIDS và Cộng đồng về trực thuộc Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

5. Bộ Y tế xây dựng Đề án thành lập Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp quy định tại Điều 1 Quyết định

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 621/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu621/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2006
Ngày hiệu lực03/05/2006
Ngày công báo30/04/2006
Số công báoTừ số 36 đến số 37
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 621/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 621/2006/QĐ-TTg sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc bộ y tế Nghị định 49/2003/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 621/2006/QĐ-TTg sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc bộ y tế Nghị định 49/2003/NĐ-CP
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu621/2006/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýPhan Văn Khải
      Ngày ban hành18/04/2006
      Ngày hiệu lực03/05/2006
      Ngày công báo30/04/2006
      Số công báoTừ số 36 đến số 37
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
      Cập nhật15 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 621/2006/QĐ-TTg sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc bộ y tế Nghị định 49/2003/NĐ-CP

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 621/2006/QĐ-TTg sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc bộ y tế Nghị định 49/2003/NĐ-CP