Quyết định 623/QĐ-UBND

Quyết định 623/QĐ-UBND phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2014 tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 623/QĐ-UBND 2014 phê duyệt danh mục đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2882/QĐ-CTUBND ngày 19/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 108/TTr-SKHCN ngày 03/3/2014 và Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh ngày 27/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục 15 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2014 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các đề tài, dự án đã nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

DANH MỤC

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn

 

1

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Định

 

2

Lễ hội cầu ngư và các tiết lễ trong chu kỳ đánh bắt hải sản ở Bình Định

 

3

Nghiên cứu bảo tồn một số bài quyền võ cổ truyền Bình Định

 

II

Lĩnh vực Nông nghiệp

4

Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi lươn (Monopterus albus, Zuiew 1793) thương phẩm tại Bình Định

 

5

Sản xuất giống cá chim vây vàng, loại vây ngắn Trachinotus ovatus ( Linnaeus, 1758 ) tại Bình Định

 

6

Nghiên cứu tuyển chọn các giống đậu ăn hạt ( đậu xanh, đậu đen, đậu huyết ) phù hợp sản xuất trên chân cao, khó khăn nguồn nước tưới tại Bình Định

 

III

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ

 

7

Sản xuất thử nghiệm muối tinh khiết từ muối thô phục vụ cho công nghiệp và dược phẩm tại Công ty Muối và Thực phẩm Bình Định

 

8

Nghiên cứu hiện tượng thấm, rò rỉ, mất nước trên một số hồ chứa nước tỉnh Bình Định, đề xuất giải pháp khắc phục

 

9

Xây dựng mô hình xử lý ô nhiễm chất thải rắn tại làng nghề xã Nhơn Lộc và xử lý nước thải sản xuất bún tại thôn Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định

 

10

Nghiên cứu tuyển chọn sản xuất thử men rượu nhằm bảo tồn và phát triển nghề truyền thống sản xuất rượu đặc sản tại Bình Định

 

11

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

 

IV

Lĩnh vực Y tế

12

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý ngoại khoa trong ổ bụng ở trẻ em

 

13

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất và đánh giá kết quả các biện pháp can thiệp nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 1 tuổi tại 3 huyện miền núi tỉnh Bình Định

 

14

Nghiên cứu quần thể vi khuẩn và tình hình kháng kháng sinh của tụ cầu trên tổn thương da bệnh nhân viêm da cơ địa.

 

15

Nghiên cứu đánh giá chức năng nút xoang, nút nhĩ thất và cắt cơn nhịp nhanh trên thất bằng máy khích thích nhĩ qua thực quản

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 623/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu623/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 623/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 623/QĐ-UBND 2014 phê duyệt danh mục đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 623/QĐ-UBND 2014 phê duyệt danh mục đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu623/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Thị Thu Hà
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 623/QĐ-UBND 2014 phê duyệt danh mục đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 623/QĐ-UBND 2014 phê duyệt danh mục đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Bình Định

            • 12/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực