Quyết định 6242/QĐ-BCT

Quyết định 6242/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6242/QĐ-BCT 2015 phân vùng thăm dò khai thác sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6242/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP (SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT VÀ TALC) ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Công văn số 1496/UBND-CN ngày 17 tháng 4 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 03 khu vực quặng grafit tại các xã Bảo Hà, Kim Sơn, Yên Sơn và Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vào Phụ lục 8 “Danh mục dự án đầu tư thăm dò quặng grafit, giai đoạn đến năm 2015” thuộc Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025. Thời gian thực hiện thăm dò trong giai đoạn đến năm 2020; việc cấp phép hoạt động thăm dò nhằm xác định trữ lượng grafit cung cấp nguyên liệu cho dự án Nhà máy chế biến grafit tại xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Diện tích và tọa độ các điểm khép góc 03 khu vực quặng grafit nêu trên thể hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008, các nội dung khác của Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC CÁC KHU VỰC QUẶNG GRAFIT HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 6242/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tên mỏ

Diện tích (ha)

Điểm góc

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 104o múi chiếu 3o

Hệ tọa độ VN 2000 KTT 105o múi chiếu 6o

X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

Khu vực quặng grafit Làng Khoai, xã Bảo Hà và xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

286

1

2460750,73

458657,51

2460101,98

432908,49

2

2460814,53

458778,76

2460165,56

433029,82

3

2459198,12

460098,80

2458547,41

434346,83

4

2459245,32

460267,54

2458594,31

434515,60

5

2457088,52

462146,00

2456434,99

436390,00

6

2456806,07

461714,35

2456153,34

435958,00

7

2456481,02

461948,53

2455827,98

436191,59

8

2456164,89

461570,78

2455512,56

435813,42

9

2459115,68

459655,76

2458465,73

433903,77

10

2459204,73

459820,52

2458554,48

434068,63

Khu vực quặng grafit Làng Mạ, xã Bảo Hà, Yên Sơn và Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

426

11

2457615,31

464155,79

2456958,32

438400,12

12

2458664,86

465410,23

2458005,52

439655,95

13

2455943,99

468626,34

2455280,08

442866,70

14

2455226,82

467867,29

2454564,37

442106,67

15

2455018,48

468007,01

2454355,85

442246,02

16

2454910,97

467819,19

2454248,68

442058,07

17

2455282,96

467648,35

2454620,86

441887,88

18

2455516,53

467442,08

2454854,69

441682,05

19

2455763,59

466940,29

2455102,52

441180,81

20

2456484,52

466626,13

2455823,77

440867,92

21

2456875,52

466174,90

2456215,40

440417,46

22

2457118,43

466858,66

2456457,13

441101,43

23

2457602,14

466233,42

2456941,74

440477,16

24

2457409,44

466021,98

2456749,44

440265,46

25

2457747,00

465533,16

2457087,72

439777,33

26

2457003,32

464656,20

2456345,68

438899,38

Khu vực quặng grafit Bông 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Hà, tỉnh Lào Cai

156

27

2455492,54

462098,72

2454839,52

436340,10

28

2456158,90

462989,95

2455504,23

437232,19

29

2455164,24

463840,18

2454508,44

438080,55

30

2454330,12

463191,68

2453675,62

437430,85

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6242/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6242/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6242/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 6242/QĐ-BCT 2015 phân vùng thăm dò khai thác sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6242/QĐ-BCT 2015 phân vùng thăm dò khai thác sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6242/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýCao Quốc Hưng
       Ngày ban hành22/06/2015
       Ngày hiệu lực22/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6242/QĐ-BCT 2015 phân vùng thăm dò khai thác sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6242/QĐ-BCT 2015 phân vùng thăm dò khai thác sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp

           • 22/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực