Quyết định 639/2010/QĐ-UBND

Quyết định 639/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định tỷ lệ (%) trích để lại phí vệ sinh đối với Ban quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái, Ban quản lý chợ Hồng Hà - thành phố Hạ Long tại Quyết định 313/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 639/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 313/2008/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 639/2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 10 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI PHÍ VỆ SINH ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ CHỢ MÓNG CÁI - THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, BAN QUẢN LÝ CHỢ HỒNG HÀ - THÀNH PHỐ HẠ LONG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 313/2008/QĐ-UBND NGÀY 29/01/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI - Kỳ họp thứ 17 “Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quy định riêng tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban Quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái, Ban Quản lý chợ Hồng Hà - thành phố Hạ Long";
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 498 TTr/TC-QLG ngày 03/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi quy định tỷ lệ (%) trích để lại phí vệ sinh đối với Ban quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái, Ban quản lý chợ Hồng Hà - thành phố Hạ Long tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 313/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh như sau:

- Ban quản lý chợ Hồng Hà - thành phố Hạ Long được trích để lại 90% số phí thu được, 10% còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

- Ban quản lý chợ Móng Cái (gồm cả chợ I, II, III) - thành phố Móng Cái được trích để lại 80% số phí thu được, 20% còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; tỷ lệ (%) trích để lại cho các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh tại Quyết định này thực hiện từ ngày 01/01/2010.

Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 313/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT,P1,P2,P3;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Sở Tư pháp; TTTT tỉnh;
- V3, TM3, TH1;
- Lưu: VT,TM3.
 30 bản, QĐ26

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 639/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu639/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2010
Ngày hiệu lực20/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 639/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 639/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 313/2008/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 639/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 313/2008/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu639/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNhữ Thị Hồng Liên
       Ngày ban hành10/03/2010
       Ngày hiệu lực20/03/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 639/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 313/2008/QĐ-UBND

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 639/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 313/2008/QĐ-UBND

            • 10/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực