Quyết định 64/2007/QĐ-BQP

Quyết định 64/2007/QĐ-BQP thành lập Trường Trung cấp nghề số 2 – Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2007/QĐ-BQP thành lập Trường Trung cấp nghề số 2 Bộ Quốc phòng


BỘ QUỐC PHÒNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2007/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 2 – BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành “Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề” và Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung cấp nghề số 2 – Bộ Quốc phòng thuộc Quân khu 2 trên cơ sở nâng cấp Trường dạy nghề số 2/BQP.

Trụ sở chính: Xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Trường Trung cấp nghề số 2 – Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ:

- Đào tạo nghề theo 2 cấp trình độ: Trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định cho bộ đội xuất ngũ và nhu cầu học nghề của xã hội;

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trường Trung cấp nghề số 2/BQP là: Đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo Điều lệ trường trung cấp nghề và quy định pháp luật về dạy nghề; có trách nhiệm đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.

Điều 4. Trường Trung cấp nghề số 2/BQP:

Được bố trí 07 chức danh chủ chốt để chỉ huy, quản lý, điều hành hoạt động của trường và được hưởng ngân sách quốc phòng (theo Quyết định số 672/QĐ-TM ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Tổng Tham mưu trưởng).

Các chức danh còn lại được sử dụng lao động hợp đồng và các hình thức khác theo quy định của pháp luật, tự bảo đảm tiền lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành; không tính vào quân số quy hoạch của đơn vị.

Xây dựng tổ chức biên chế báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp trình Bộ Tổng tham mưu quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Tư lệnh Quân khu 2, Chỉ huy đơn vị, cơ quan có liên quan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 2/BQP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG
Nguyễn Khắc Nghiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2007/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2007/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2007
Ngày hiệu lực30/05/2007
Ngày công báo15/05/2007
Số công báoTừ số 302 đến số 303
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2007/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 64/2007/QĐ-BQP thành lập Trường Trung cấp nghề số 2 Bộ Quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2007/QĐ-BQP thành lập Trường Trung cấp nghề số 2 Bộ Quốc phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/2007/QĐ-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Khắc Nghiên
        Ngày ban hành05/04/2007
        Ngày hiệu lực30/05/2007
        Ngày công báo15/05/2007
        Số công báoTừ số 302 đến số 303
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 64/2007/QĐ-BQP thành lập Trường Trung cấp nghề số 2 Bộ Quốc phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2007/QĐ-BQP thành lập Trường Trung cấp nghề số 2 Bộ Quốc phòng

            • 05/04/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực