Quyết định 64-TTg

Quyết định 64-TTg năm 1963 về phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân, về chế độ thống kê lao động tiền lương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64-TTg phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân,chế độ thống kê lao động tiền lương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN, VỀ CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 27-CP ngày 22 tháng 02 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các biểu mẫu thống kê và phương án điều tra.
Để đáp ứng yêu cầu nắm kịp thời, toàn diện tình hình lao động tiền lương ở các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố, đồng thời để đảm bảo chế độ thống kê lao động, tiền lương được thống nhất trong các ngành kinh tế quốc dân, các cơ quan Nhà nước và các cơ sở công tư hợp doanh.
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn để Tổng cục Thống kê ban hành bản quy định tạm thời về phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân, nội dung bao gồm các mục sau đây:

- Công nhân, viên chức trong danh sách (trong đó chia ra công nhân, viên chức thường xuyên và tạm thời).

- Công nhân, viên chức trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo và số công nhân, viên chức bình quân.

- Phân loại công nhân, viên chức (công nhân, học nghề, nhân viên kỹ thuật, viên chức, tạp vụ, bảo vệ chữa cháy).

- Phân loại và sắp xếp công nhân, viên chức trong từng ngành kinh tế quốc dân riêng biệt ở khu vực sản xuất vật chất như: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, v.v… và chia ra công nhân, viên chức trong sản xuất và ngoài sản xuất.

- Phân loại và sắp xếp công nhân, viên chức trong khu vực không sản xuất vật chất như: quản lý Nhà nước, giáo dục,văn hoá, nghệ thuật, y tế, thể dục thể thao, v.v…

Điều 2. – Nay phê chuẩn để Tổng cục Thống kê ban hành chế độ thống kê lao động tiền lương, nội dung bao gồm các chỉ tiêu sau đây:

- Chỉ tiêu về số lượng công nhân, viên chức.

- Chỉ tiêu về chất lượng công nhân kỹ thuật.

- Chỉ tiêu về đào tạo công nhân, kỹ thuật.

- Chỉ tiêu về biến động công nhân, viên chức.

- Chỉ tiêu về cân đối lao động.

- Chỉ tiêu về năng suất lao động (bằng tiền và bằng hiện vật).

- Chỉ tiêu về sử dụng thời gian lao động.

- Chỉ tiêu về bảo hộ lao động và tai nạn lao động.

- Chỉ tiêu về sáng kiến, phát minh, cải tiến kỹ thuật.

- Chỉ tiêu về quỹ tiền lương (bao gồm quỹ lương trong danh sách và quỹ lương ngoài danh sách), lương bình quân và cơ cấu quỹ tiền lương.

- Chỉ tiêu về phúc lợi và bảo hiểm xã hội.

Tổng cục Thống kê, căn cứ vào các chỉ tiêu nói trên, lập, ban hành các biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm, và tổ chức các cuộc điều tra cần thiết, hoặc phối hợp với các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể ở trung ương và có liên quan tiến hành công tác trên.

Điều 3. – Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể ở trung ương và Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành đầy đủ chế độ báo cáo theo nội dung và thời gian quy định thống nhất của Tổng cục Thống kê, để Tổng cục Thống kê tổng hợp báo cáo lên Hội đồng Chính phủ.

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 64-TTg phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân,chế độ thống kê lao động tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64-TTg phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân,chế độ thống kê lao động tiền lương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 64-TTg phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân,chế độ thống kê lao động tiền lương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 64-TTg phân loại lao động trong các ngành kinh tế quốc dân,chế độ thống kê lao động tiền lương