Quyết định 65/2006/QĐ-UBND

Quyết định 65/2006/QĐ-UBND bố trí cán bộ phòng, chống ma tuý tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2006/QĐ-UBND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2006/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỐ TRÍ CÁN BỘ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Điều 10 khoản 6 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 113/2006/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII về việc bố trí cán bộ phòng, chống ma tuý tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 427/TTr-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bố trí 01 (một) cán bộ phòng, chống ma tuý tại mỗi xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Cán bộ, phòng, chống ma tuý ở xã, phường thị trấn được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 113/2006/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2006.

- Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, xây dựng quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và việc quản lý cán bộ phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn trình UBND tỉnh quyết định.

- Sở Tài chính có trách nhiệm lập dự toán và hướng dẫn việc chi trả chế độ phụ cấp cho cán bộ phòng, chống ma tuý theo quy định của Quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2006
Ngày hiệu lực24/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2006/QĐ-UBND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 65/2006/QĐ-UBND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu65/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Chí Thức
        Ngày ban hành24/08/2006
        Ngày hiệu lực24/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 65/2006/QĐ-UBND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2006/QĐ-UBND bố trí cán bộ phòng chống ma tuý Sơn La

            • 24/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực