Quyết định 65/2007/QĐ-UBND

Quyết định 65/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi người có trình độ cao và người đến nhận công tác tại xã miền núi khó khăn của tỉnh kèm theo Quyết định 13/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 65/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đã được thay thế bởi Quyết định 57/2008/QĐ-UB thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND và được áp dụng kể từ ngày 16/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 65/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẾN NHẬN CÔNG TÁC TẠI CÁC XÃ MIỀN NÚI KHÓ KHĂN CỦA TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2003/QĐ-UB NGÀY 03/01/2003 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định số: 115/2003/NĐ-CP 116/2003/NĐ-CP117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị, tuyển dụng sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và trong các cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại tờ trình số 156/SNV-TTr ngày 01/11/2007 « Về việc bãi bỏ một số điểm của Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND tỉnh »,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với những người có trình độ cao và những người đến nhận công tác tại các xã miền núi khó khăn của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2007
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/11/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 65/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu65/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Ngọc Phi
       Ngày ban hành28/12/2007
       Ngày hiệu lực07/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/11/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 65/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi