Quyết định 65/2009/QĐ-UBND

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 219/2004/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và chế độ đối với cán bộ công chức cấp xã, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn - khu phố thuộc tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 219/2004/QĐ-UBND số lượng chế độ cán bộ công chức cấp xã đã được thay thế bởi Nghị quyết 134/2009/NQ-HĐND chức danh, chế độ phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phường, thị trấn và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 219/2004/QĐ-UBND số lượng chế độ cán bộ công chức cấp xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 65/2009/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 20 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 219/2004/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN - KHU PHỐ THUỘC TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Theo đề nghị của Sở Tài chính và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1119/TTr-TC-NV ngày 15/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh điểm a khoản 2.2 Điều 2 Quyết định số 219/2004/QĐ-UBND ngày 12/12/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định số lượng và chế độ đối với cán bộ công chức cấp xã, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố thuộc tỉnh như sau:

“a. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã:

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 75% hệ số lương bậc 1 của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tính theo mức lương tối thiểu chung hiện hành, cụ thể:

Hệ số 1,95 x 650.000 đ x 75% = 950.625 đ, làm tròn số là 951.000 đ/tháng.

- Phó các đoàn thể cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 75% hệ số lương bậc 1 của trưởng đoàn thể cấp xã được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP tính theo mức lương tối thiếu chung hiện hành, cụ thể:

Hệ số 1,75 x 650.000 đ x 75% = 853.125 đ, làm tròn số là 853.000 đ/tháng.

- Các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã còn lại được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 75% hệ số lương bậc 1 của ủy viên UBND được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP tính theo mức lương tối thiểu chung hiện hành, cụ thể:

Hệ số 1,75 x 650.000đ x 75% = 853.125đ, làm tròn số là 853.000 đ/tháng.”

Điều 2. Thời gian áp dụng chế độ đối với những đối tượng quy định tại Điều 1: Từ ngày 01/7/2009.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các tổ chức, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2009
Ngày hiệu lực30/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 219/2004/QĐ-UBND số lượng chế độ cán bộ công chức cấp xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 65/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 219/2004/QĐ-UBND số lượng chế độ cán bộ công chức cấp xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu65/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành20/07/2009
        Ngày hiệu lực30/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 65/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 219/2004/QĐ-UBND số lượng chế độ cán bộ công chức cấp xã

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 219/2004/QĐ-UBND số lượng chế độ cán bộ công chức cấp xã