Quyết định 65/2016/QĐ-UBND

Quyết định 65/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (dự án B.O.T)

Quyết định 65/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa huyện Cao Lãnh Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa huyện Cao Lãnh Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa huyện Cao Lãnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2016/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ QUA CẦU TÂN NGHĨA, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP (DỰ ÁN B.O.T)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Người và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phải trả tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng không thu

1. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe hộ đê; xe chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh; đoàn xe tang; đoàn xe có hộ tống; dẫn đường; xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi có thảm họa hoặc vùng có dịch bệnh; xe cứu hộ, cứu nạn, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

2. Thương, bệnh binh hoặc thân nhân điều khiển phương tiện xe mô tô chở thương, bệnh binh, khi qua cầu, các trường hợp này phải xuất trình các giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) cần thiết như: thẻ thương binh, bệnh binh hoặc giấy chứng nhận đối với thương binh, bệnh binh.

Điều 3. Giá dịch vụ qua cầu

Số TT

Loại phương tiện

Giá dịch vụ

Vé lượt
(đồng/vé/lượt)

Vé tháng
(đồng/vé/tháng)

1

Xe đạp, xe đạp điện, xe đẩy tay

1.000

Bằng 30 (ba mươi) lần mệnh giá vé lượt

2

Xe mô tô, xe gắn máy, xe điện 02 bánh và các loại xe tương tự

2.000

3

Xe ô tô đến 05 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tấn

10.000

4

Xe ô tô trên 05 chỗ đến dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn

15.000

5

Xe ô tô trên 12 chỗ đến dưới 30 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 08 tấn

20.000

6

Xe ô tô trên 30 chỗ đến dưới 50 chỗ ngồi (tải trọng: xe + người + hàng hóa dưới 13 tấn); xe tải có tải trọng từ 08 tấn đến dưới 13 tấn

25.000

Giá trên là giá tối đa và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về thu phí qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh (Dự án B.O.T) hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: VT, KTTH.HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa huyện Cao Lãnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 65/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa huyện Cao Lãnh Đồng Tháp
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu65/2016/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
      Người kýChâu Hồng Phúc
      Ngày ban hành21/12/2016
      Ngày hiệu lực01/01/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2017
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 65/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa huyện Cao Lãnh Đồng Tháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa huyện Cao Lãnh Đồng Tháp